Prognoos kuueks kuuks: oktoober 2016 – märts 2017


Uuendanud 5. oktoobril 2016 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Alates märtsist 2011 on normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, võetud aastate 1970 – 2001 keskmised EMHI andmetel ( http://www.emhi.ee/ -> kliima -> kliimanormid).


   

Kommentaar. Nii august kui september olid paljuaastasest keskmisest veidi alla kahe kraadi soojemad, seega augusti alguses alahindasin: augustiks olin prognoosinud keskmist, septembriks vähem kui poole kraadi võrra soojemat. August oli normist umbes poole kuivem (prognoositud norm), september normist õige vähe kuivem (see vastas prognoosile). Nii augustis kui septembris oli päikesepaistet tavalisest hulga rohkem.

Uus prognoos. Ootame pehmet talve, kuid mitte nii sooja, kui augusti alguses eelmist prognoosi tehes paistis.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Oktoober

Õhurõhk Põhja-Euroopas on tavalisest kõrgem, mis tähendab päikesepaistelisemaid ilmu. Öökülmadest ei ole oktoobris pääsu, kuid õhuvool lõunakaartest ei lase ilmal väga külmaks minna. Ootame keskmisest veidi soojemat ja kuivemat oktoobrit.

+8,3

+8,8

+6,1

+6,8

69

64

November

Kesk-Euroopa ja Skandinaavia lõunaosa kohal on õhurõhk tavalisest kõrgem. Atlandi tsüklonid tungivad üle Põhja-Skandinaavia sügavale Venemaa sisealadele. Ootame keskmisest soojemat ja veidi sajusemat novembrit.

+3,6

+4,4

+0,3

+1,1

53

59

Detsember

Atlandi tsüklonid Põhja-Euroopas on mõõdukalt aktiivsed. Ootame keskmisest veidi soojemat ja keskmise sajuhulgaga detsembrit. Lumelootust kuu lõpuks on Ida-Eestis.

+0,7

+1,3

-3,4

-2,7

45

48

Jaanuar

Madalrõhkkonnad ei tungi enam nii sügavale Euraasia sisealadele, kui novembris, kuid Siberi kõrgrõhkkond Läänemere äärde ei ulatu ja madalrõhkkondade ülevõim siin püsib. Ootame keskmisest soojemat ja normaalse sajuhulgaga jaanuari. Püsivat lumikatet võib oodata Ida-Eestis.

-0,9

-0,4

-4,6

-3,1

48

53

Veebruar

Madalrõhkkonnad on Põhja-Euroopas tavalisest hilistalvest aktiivsemad ja Siberi kõrgrõhuala püsivalt Läänemere äärde ei ulatu. Ootame keskmisest pehmemat ja tavalise sajuhulgaga veebruari. Võib arvata, et Ida-Eestis lumikate püsib.

-2,1

-0,4

-5,3

-3,8

35

36

Märts

Sarnaselt veebruarile on ka märtsis madalrõhualadel Läänemere äärde suhteliselt palju asja - pikalt ilusat varakevadist ilma loota ei ole. Ootame tavalisest veidi soojemat ja sajusemat märtsi.

-0,1

+0,9

-1,0

+0,1

38

42

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.