PRAGMA


Kõneteod: tõdemused,  tundeväljendused,  kohustumised,  juhised,  kehtestused 1,  kehtestused 2;  UFO

Loogikatehted Pragmapoeetika terminid                                          E-Pragmapoeetika: DSpace
 
Pragmapoeetika (2003)

Pragmafilosoofia

Postliminaria

Luulekehtestus

Seletuskiri


Illukatiivne akt

Keelekõrv
(Vikerraadio 01.10.2005)
(Klassikaraadio 06.02.2010)Pragmaphilosophy

Pragmapoetic Show

Deixis

Time Models

Arne raketisCV 
  Kool
Artiklid
Looming
Toimetised
Avalehele