Liivi 2 pildid 13. oktoobril 2003


      Liivi 2, trepilt, Kuradisilla poolt


   Sama, veel altpoolt

   Vallikraavi tänava maja äärest

Samast

Arhiivi poolt

"Park" hotelli poolt

  "Park" hotelli poolt Liivi tän.-le

  "Park" hotelli poolt madalale tiivale

Hotelli poolt vaade kõrgele osale

Maja otsavaates - liiga vähe aknaid!

  Akende vähesust kompnseerivad sügislehed

Peasissepääs viimaste kollaste lehtedega

   Ring on täis!

  Sügisvaade majast välja.

NB! Pildid 30% originaalist, kui aega saan, teen kättesaadavaks ka originaalid.

Pildistas ja salvestas ja vähendas: Anne Villems