Magistritöö „Eesti ayahuasca tarvitajate psüühika“ ja selle lisamaterjalid

Töö kaitsmine toimus 29.01.2016 Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis.

Summary in English: Psychology of ayahuasca users in Estonia

Lisa 1. Tekstinäited: ayahuasca tseremooniate kirjeldused

Lisa 2. Tekstinäited: ayahuasca tarvitamise põhjused ja eesmärgid

Lisa 3. Tekstinäited: ayahuasca kogemuste kirjeldused

Lisa 4. Tekstinäited: tarvitamise mõju elule

Lisa 5. Tekstinäited: ayahuasca tseremooniatel kogetud ohuolukorrad

Lisa 6. Tekstinäited: arvamused ayahuasca ühiskondlikust reguleerimisest

Lisa 7. Küsimustik ayahuasca tarvitamise kohta

Lisa 8. Eluviisi küsimustik

 

Kommentaarid ja küsimused töö kohta on oodatud Helle Kaasiku e-mailile helle.kaasik@ut.ee

Ayahuasca tarvitamine ei ole seiklus mõnuainega, vaid tõsine füüsiline ja vaimne praktika, mis võib mõnel juhul ka kannatusterohke või koguni ohtlik olla. Üks mõistlik inglisekeelne infomaterjal ja ohutusjuhend on rahvusvahelise etnobotaanikakeskuse ICEERS kodulehel. Seal on ka teemakohane psühholoogiline tugikeskus ja hulk teadusinfot ayahuasca kohta.

Minu ayahuasca-teemalise uurimistöö jätkumist saab toetada:

1)      Jagades (anonüümselt) minuga oma kogemusi ayahuasca teemal. Väga oodatud on ka negatiivsed kogemused. Selleks palun kirjutage mulle aadressil helle.kaasik@ut.ee. Anonüümse mailiaadressi selliseks suhtlemiseks saab endale teha näiteks online.ee-s või gmailis.

2)      Osaledes uurimistöös uuritavana (selleks ei pea olema ayahuascat tarvitanud), konsultandina või vabatahtliku abistajana – selleks palun kirjutage mulle aadressil helle.kaasik@ut.ee.

3)      Ülekandega Helle Kaasiku arvele nr EE831010102003538001 SEB pangas (BIC/SWIFT: EEUHEE2X, panga aadress: Tornimäe 2, Tallinn, Estonia). Kõik annetused on vaikimisi konfidentsiaalsed; kui soovite tänuavaldust siia lehele, siis palun saatke mulle selle kohta e-mail aadressile helle.kaasik@ut.ee.

Tänan!

Helle Kaasik