Kristjan Kannike

Programmeerimine

Programmeerimise algtõdesid selgitab keele Python varal raamat “How to Think Like a Computer Scientist”.

Artiklis “Why Functional Programming Matters” näitab John Hughes, kuidas funktsionaalsed keeled aitavad tarkvara paremini modulariseerida.

“Structure and Interpretation of Computer Programs” loenguvideod koos samanimelise raamatuga on suurepärane sissejuhatus arvutiteadusse.

Magic Ink: Information Software and the Graphical Interface on essee, kus tarkvara disaini käsitletakse klassikalise graafilise disaini erijuhuna.

UUS! What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic on David Goldbergi põhjalik ülevaade ujukoma-arvutusest.

Unicode

Joel Spolsky annab lühikese ülevaate Unicode’ist ja talle eelnenud tärgikoodidest.

All about Python and Unicode on põhjalik ülevaade.

Alan Wood’s Web Site: millised brauserid toetavad Unicode’i, kooditabelid ja nõuanded mitmekeelsete lehekülgede kirjutamiseks. Lisaks HTML 4.0 sümbolite tabel.

Python

Python on lakoonilise süntaksiga paindlik keel, mida on kerge õppida ja kiire kirjutada. Pythoni aabits tuleb keelega kaasa.

Python Tutorial on kokkuvõtlik ülevaade.

Python Quick Reference on käepärane ülevaade enim kasutatud võimalustest, meetoditest ja moodulitest.

The Python Grimoire’is on kirjas enim vajaminevad retseptid.

Mark Pilgrimi “Dive into Python” („Dive into Python 3“) on põhjalik Pythoni õpik, mille viimastes peatükkides käsitletakse HTML -i jaXML -i töötlemist ja võrguteenuste kirjutamist.

David Mertzi “Text Processing in Python” on põhjalik sissejuhatus tekstitöötlusse, mis muuhulgas käsitleb regulaaravaldisi, parsereid ja Unicode’i.

Python tutorials viitab paarisajale õpetusele, nii üldistele kui spetsiifilistele (näiteks graafilise kasutajaliidese programmeerimine, XML -i töötlemine, teadusarvutused).

Haskell

Haskell on puhas funktsionaalne keel, kus ka kõrvalmõjude probleem on elegantselt lahendatud.

Haskell Tutorial for C Programmers on algõpetus imperatiivse programmeerimisega harjunud inimestele.

Bryan O'Sullivan, Don Stewart, and John Goerzeni “Real World Haskell” on paljude näidetega põhjalik tutvustus.

Haskell Cheat Sheet on Haskelli süntaksi spikker.

Kiired ülevaated Tour of the Haskell Syntax ja Tour of the Haskell Prelude (põhiteek).

A Tutorial on the Universality and Expressiveness of Fold” on Graham Huttoni ülevaade.

Mitut moodi saab defineerida faktoriaali? The Evolution of a Haskell Programmer alustab lihtsalt ja lõpetab barokselt.

Monaadid

Tackling the awkward squad” on S. P. Jonesi ülevaade monaadidest, lõimedest, vigade käitlemisest ja teiste keelte väljakutsumisest Haskellis.

Haridus

Vital on tabelarvutusele sarnane Haskelli seadistus, kus on üsna kerge teha jooniseid ja kujutada andmeid piltlikult.

Mathematica

UUS!An Elementary Introduction to the Wolfram Language” autoriks on Stephen Wolfram, Mathematica looja.

Mathematica Programming: An Advanced Introduction” on Leonid Shifrini põhjalik, funktsionaalprogrammeerimisele keskenduv ülevaade.

Essential Mathematica for Students of Science on põhjalik integraalarvutuse, diferentsiaalvõrrandite, jooniste tegemise jm. tutvustus, millega siis käsitletakse mitmeid matemaatilisi mudeleid füüsikast ja bioloogiast.

Scientific Visualization and Graphics with Mathematica annab nõu 2D ja 3D graafikute, samuti animatsioonide loomiseks.

Pythonika on MathLink moodul, mille abil saab Pythoni koodi käivitada Mathematicas.

UUS! FixPolygons on kasulik pakett, ühendamaks samavärvilisi hulknurki nt. ContourPlot’is.

C++

The C++ Resources Network pakub C++ aabitsat, teavet kompilaatorite kohta, keelereferentsi ja muud.

Bruce Eckeli auhindu võitnud õpik “Thinking in C++” annab objektorienteeritud programmeerimise aluseid tutvustades põhjaliku ja loetava ülevaate C++ keelest.

Skriptimine

Rob van der Woude's Scripting Pages pakub sadu skripte keeltes Batch, KiXtart, Perl, ja Rexx.

Loodud: 16.07.2004

Muudetud: 16.12.2014