Päivi Kristiina Jokinen
Professor (Helsingi ülikool, Tartu Ülikooli külalisprofessor)
kjokinen at ut.ee
Room: 339
Phone / tel: 737 5432
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Project leader: ETF8958 Multimodal Interaction - intercultural and technological aspects of videodata collection, analysis, and use.
Projekti juht: ETF8958 Multimodaalne suhtlus - videoandmete kogumise, analüüsi ja kasutamise kultuuridevahelised ja tehnoloogilised aspektid.


Mare Koit
Professor
mare.koit at ut.ee
http://math.ut.ee/~koit/

Room: 303
Phone / tel: 737 5430
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Project leader:
SF0180078s08 Development and implementation of formalisms and efficient algorithms of natural language processing for the Estonian language.
ETF9124 Modelling of conversational agent and Estonian dialogue corpus.
EKT5 Analyser of Estonian dialogue pragmatics.
Projekti juht:
SF0180078s08 Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine.
ETF9124 Suhtlusagendi modelleerimine ja Eesti dialoogikorpus.
EKT5 Eestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator.
Vt ka Eesti dialoogikorpus.


Heiki-Jaan Kaalep
Senior Researcher / vanemteadur
heiki-jaan.kaalep at ut.ee
http://www.cl.ut.ee/inimesed/hkaalep/

Room: 307
Phone / tel: 737 5942
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Project leader: EKT11 New resources in machine translation.
Projekti juht: EKT11 Uued ressursid masintõlkes.

Erkki Luuk
Senior Researcher / vanemteadur
erkki.luuk at ut.ee
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS


Kadri Muischnek
Senior Researcher / vanemteadur
kadri.muischnek at ut.ee
http://www.cl.ut.ee/inimesed/kmuis/

Room: 307
Phone / tel: 737 5942
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Project leader:
EKT7 Tools for Multi-layered Annotation of Text (applied to Estonian Reference Corpus).
MMTAT_2013 Parsing and Multi-word Expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing.
Projekti juht:
EKT7 Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele).
MMTAT_2013 Automaatne süntaksianalüüs ja mitmesõnalised keelendid.

Kaili Müürisep
Senior Researcher / vanemteadur
kaili.muurisep at ut.ee
http://math.ut.ee/~kaili/ Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS


Neeme Kahusk
Researcher / teadur
neeme.kahusk at ut.ee
http://wwww.cl.ut.ee/inimesed/nkahusk/

Room: 308
Phone / tel: 737 6143
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Project leader: EKT12 Semantics tools for Estonian language.
Projekti juht: EKT12 Semantika vahendid eesti keelele.


Kadri Vider
Researcher, executive manager of Center of Estonian Language Resources / teadur, Eesti keeleressursside keskuse tegevjuht
kadri.vider at ut.ee
http://www.cl.ut.ee/inimesed/kvider/

Room: 340
Phone / tel: 737 6433
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Project leader:
EKT10, SMTAT12014T Center of Estonian Language Resources.
MMTAT11181R DASISH - Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities.
SMTATI12194 Administrative activities concerning the National programme for Estonian Language Technology (2011-2017).
Projekti juht:
EKT10, SMTAT12014T Eesti Keeleressursside Keskus.
MMTAT11181R DASISH - Sotsiaal-ja humanitaarteaduste andmeteenuste taristu.
SMTATI12194 Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" haldustegevuse täitmine 2013.a.

Margus Treumuth
Analyst of Language Resources / keeleressursside analüütik
margus.treumuth at ut.ee

Room: 340
Phone / tel: 737 6433
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS
Projekti juht: EKT38 Eestikeelsete dialoogsüsteemide loomise raamistik.


Indrek Jentson
PhD student / doktorant
indrek.jentson at ut.ee
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS


Krista Liin
Specialist of Center of Estonian Language Resources / keeleressursside keskuse spetsialist
krista.liin at ut.ee

Room: 339
Phone / tel: 737 5432
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS


Riin Kirt
Specialist / spetsialist
riin.kirt at ut.ee
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS


Tiina Puolakainen
Specialist / spetsialist
tiina.puolakainen at ut.ee
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS


Mark Fi¨el
Programmer / programmeerija
mark.fisel at ut.ee
http://www.cs.ut.ee/~fishel/
Estonian Research Portal / Eesti Teaduse Infosüsteem: ETIS