Anagrammide lehekülg

Anagrammid on sõnad või laused, mis saadakse mingist teisest sõnast või lausest tähtede ümberpaigutamise teel.


Tunnid muusikutega / (tsensuur) /

Vesinik / veiniks / viks Nei / vineski / veskini /

siin üks / süsinik / küsisin / üks sini /

Paraguai / rauga pai / aara, gupi /

Saksamaa / maakassa / sa ka maas? / kaassaam / ka saamas? / sa maakas / sa Kaamas? / ma kaasas / a samakas? /

Miina härma / hämar minia / rähni imama /

titaan / ta nati / tatina / aina TT / Taanit / titana /

soodustav / soodastuv / vastudoos / Vood astus / vastu sood / vastus: ood /

karjatama / majatarka / karta jama / Marja Kata / raamat ja K. / rajakamat / tark Maaja / maakartja / majakaart / Marta, Jaak / Mart ka? Jaa! /

näärivana / vääna nari! / Rain, vääna! / Nana äri vä? / väär nanai /

päkapikk / käkikapp / kipa päkk / ikka käpp / papi käkk /

ajaleht / jahe tal / talje, ah? / haljate / jah, tael / ehajalt /

supipott / (tsensuur) / puitpost / ostutipp / puittops / ots tippu! / sott uppi /

esmaspäev / M. väepesas / päevamess / mes päevas? / me Eva päss /

kalamees / kas eemal? / elaks ema / laam kees / ameles ka / lame kesa / ela, eksam! / seek maal / laemaske / eel maksa / lees kama / mask, alee! / maale, eks? / Makal ese /

arvutimängud / mängi uduvart / Tarvi-Ugu Mänd / igav rutumänd / vaid ruutmäng /

Eesti Vabariik / avab kiiresti EB / avab reisiketi / avab kitiseire / avab siireketi / avati kireseib /

Venemaa / ma vaene / ema vaen / ava neem / avaneme / veenama / maa veen /

Hiina / ah nii? /

Soome / me soo / mo soe /

jumal / mujal / mul ja / julma /

Taani / naati / naita / aitan / a nati / Anita / a tina? / taina /

Rootsi / tooris / Io sort / soorit / ostroi / Roi ost /

Läti / ätil / täil / iltä /

Lätis / läits / lits Ä. / täis L. :) /

Elu Sõna / õel saun / õelusena / Anu sõel / nõelasu / nõe alus / lõunase / õun lase / lae sõnu /

vanakurat / vana tark U. / turvakaan / turvakana / narvaka Tu / Narvakatu / vaaru, tank! / karta vanu / tanukraav / karvatuna / varanatuk` /

telekava / vale kate / keev laat / kaval tee / kalavete / talvekae / kae Elvat! / Valka tee / ETV kaela / vete kaal /

kaardipakk / kakrapakid / parakikkad / radikapakk / kakad karpi /

kalamaja / kalajama / jalakama / maakal ja / maal ja ka / kaljamaa /

reklaam / maakler / erk maal / laemark / karmale / ma Karla /

Maka, roni! / makaroni / orika man / Marko, Ain / Mainor ka / roiman ka /

nohik / kohin / hokin /

voodilina / oina voldi / viinalood / loodi Ivan / naiivlood / nii voolad / loodin vai? / noodil iva / valin oodi / voodinali / vooli nadi / nii loovad / loiva nodi / loiva, Odin! /

mollusk / koll mus / mul solk / kus moll? / kolm sul / molkus L. /

surutud / rusutud / su turud /

hambaork / kohm raba / mahorka B /

(tsensuur) / peres / Spree / see pr. / repse / r. seep / pese, R.! /

joonlaud / ja ludoon / lund? ojaa! /

kirjutuslaud / kuuri jt. salud / ulud sa kirjut? / DJ, riku saluut! /

postimees / imes poste / eesti mops / mopi seest /

viinaklaas / Alaska viin / nii valas ka / siin vala ka / avali kasin / nisa ka vali / nii kaval sa / kisa na vali / klaasivina / liivakanas / liivas kana / vana kiilas / sa vana kiil! / NASA liikva / valik naisa / valin Kaisa / saani kilva / valis kaani / Kain vaalis / sa lai vanik / visa kanali / kaasvilina / kiivas laan /


Jamad
Esiküljele