Krüptoloogia kursus

Cryptology

NB! Some of the links are in English. Selle kursuse ametlik ainekaart.

Kursuse materjalid

Course materials

(tüüpiliselt .ps.gz kujul)
 1. Sissejuhatus. Andmeturve ja krüptograafia. Sümmeetrilised krüptosüsteemid [Introduction. Data security and cryptography. Symmetric cryptosystems]
 2. (vahelejäänud loeng) Plokkshifrid [Block Ciphers]
 3. (11. oktoober) Krüptoanalüüs (Stinsoni raamatust osad 1.2.5 Cryptanalysis of the LFSR-based Stream Cipher ning 3.6 Differential Cryptanalysis). (paljundatud materjalid) [cryptanalysis]
 4. (11. oktoober) Block Cipher IDEA
 5. (2. november), IDEA krüptoanalüüs (Lai, Massey: "Markov Ciphers and Differential Cryptoanalysis" (paljundatud materjalid)
 6. (2. november) Avaliku võtme krüptosüsteemid. RSA (NB! 1. novembri õhtul pandud uus versioon. Trüki välja, vana on aegunud) [Public key cryptosystems)
 7. (24. november) Pollardi faktoriseerimisalgoritm
 8. (24 november) Diskreetse logaritmi probleem. ElGamali krüptosüsteem. Digitaalse signatuuri skeemid. RSA, DSS. Materjal
 9. (8. detsember) Räsifunktsioonid. Baseerub järgmistel asjadel:
 10. (8. detsember) Ühissalastusskeemid
 11. (kodus teha) Võtmevahetusprotokollid. Autentimisloogikad. A Logic of Authentication. On Unifying Some Cryptographic Protocol Logics
 12. (kodus teha) Kvantkrüptograafia. Berthiaume artikkel.

Kodused ülesanded

 1. Lahendada esimesest kahest loengust pärinevad harjutused (1. detsember)
 2. Lahendada loengutest 6-8 pärinevad harjutused (21. detsember)
 3. Analüüsida artiklis "A Logic of Authentication" toodud protokolle, kasutades artiklis "On Unifying..." toodud loogikat. Pakkuda vigaste protokollide asemel paremad. Tõestada kirjalikult pakutud protokollidest ühe korrektsus ("On Unifying..." loogikas). (17. jaanuar) (17. jaanuar)

Kirjandus

Võrdluseks: sel kevadel TTÜ's loetud loengud (vastavalt TTÜ spetsialiteedile küllaltki ebamatemaatilised).

Ja võitjad on...

Artur Laksberg, Peeter Laud, Reimo Palm, Meelis Roos.
Definitsioon. Mina olen Helger Lipmaa.