Kääriku '98 füüsikute sügispäevade ettekanne

Allpool on toodud värvilised slaidid kahes formaadis. Värvid hõlbustavad veebist vaatamist, kuid ei ole alati abiks väljatrükkimisel.

Viimati muudetud: 8. november (kooskõlalisem terminoloogia, poolitusvead jms). Vähem matemaatilisem, kuid täielikum käsitlus ilmub Küberneetika AS raamatus "Andmeturve II" (lisatud näiteks Groveri ja Shori algoritmide kirjeldused).

Linke

1998 kevadel toimunud informaatikute talvekoolis Palmses olid kohal ka Wim van Dam ja Mike Mosca, kes rääkisid kvantarvutitest. Siinkohal mõned pildid toimunust.
Helger Lipmaa