Prognoos kuueks kuuks: märts 2017 – august 2017


Uuendanud 1. märtsil 2017 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Alates märtsist 2011 on normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, võetud aastate 1970 – 2001 keskmised EMHI andmetel ( http://www.emhi.ee/ -> kliima -> kliimanormid).


   

Kommentaar. Veebruar oli umbes 2 kraadi normist soojem, nagu kuu alguses prognoositud. Sadas veidi alla normi, mis on ka lähedane prognoositule. Päikesepaistet oli veidi rohkem, kui tavaliselt.

Uus prognoos näitab sooja- ja sajusevõitu kevadet ning sooja- ja kuivapoolset suve.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Märts

Atlandi madalrõhkkonnad on varakevade kohta tavatult aktiivsed. Märts tuleb sajune ja küllaltki soe.

-0,1

+1,3

-1,0

+0,4

38

45

Aprill

Põhja-Euroopas on õhurõhk tavalisest kõrgem. Ootame sooja- ja kuivapoolset aprilli ja tavalisest veidi rohkem päikesepaistet.

+3,7

+4,4

+5,5

+6,2

30

33

Mai

Aprillis välja kujunenud olukord üldjoontes jätkub, kuid lõuna poolt on oodata enam tsükloneid. Ootame keskmise soojusega ja veidi sajusemat maikuud.

+8,3

+8,4

+11,1

+11,3

55

60

Juuni

Õhurõhk on Ida-Euroopas veidi kõrgem, kui tavaliselt. Ootame soojapoolset ja tavalise sajuhulgaga juunit.

+13,0

+13,3

+15,1

+14,9

84

82

Juuli

Sarnaselt juunile on õhurõhk meie aladel kõrgepoolne, mis tähendab sooja- ja kuivapoolset juulit.

+17,0

+17,5

+17,6

+18,0

72

66

August

Jätkuvalt suhteliselt kõrge õhurõhk, kuid see toob pikenevatel öödel kaasa kiire jahtumise. August tõotab tulla keskmise soojusega ja kuivapoolne.

+16,8

+17,0

+16,2

+16,2

86

80

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.