Prognoos kuueks kuuks: oktoober 2018 – märts 2019


Uuendanud 3. oktoobril 2018 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Augusti alguses näitas prognoos nii augustiks kui septembriks paljuaastasest keskmisest veidi soojemat ja kuivemat ilma. Tegelikkus oli palju põnevam: mõlemad kuud olid tervelt paari kraadi võrra üle normi, septembri keskmine temperatuur oli üle 14 kraadi, sarnanedes pigem suvekuudega. Augustis sadas normaalselt ja septembris veidi rohkem.

Uus prognoos näitab soojapoolset sügist ja pehmet talve.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Oktoober

Läänetsüklonid Põhja-Euroopas on veelgi aktiivsemad, kui sügisel tavaliselt. Õhusooja poolest tavaline, kuid vihmasem sügis jätkub.

+8,3

+8,3

+6,1

+6,3

69

80

November

Venemaa Euroopa-osas on oodata tavalisest tugevamat kõrgrõhuala, mille lääneservas valitseb meil suurema osa ajast õhuvool lõunast. Ilmad on kuivapoolsed, kuid küllaltki soojad.

+3,6

+4,8

+0,3

+1,5

53

50

Detsember

Põhja-Atlandil ja Venemaa Euroopa-osas tegutsevad aktiivsed tsüklonid, kõrgrõhuala Lõuna-Euroopas suunab õhuvoolu Atlandi ookeanilt üle Baltimaade. Seetõttu ootame sooja- ja sajusepoolset detsembrit. Lääne-Eestis sajab peamiselt vihma, ida pool lund ja lörtsi. Lume maha jäämise lootus kuu lõpuks on Kagu-Eesti kõrgustikel ja Virumaal.

+0,8

+2,1

-3,3

-1,7

49

54

Jaanuar

Detsembri olukord jätkub, jaanuar tuleb keskmisest märgatavalt soojem ja veidi sajusem. Lääne-Eestis on püsiva lumikatte lootus väike, ida pool võimalused paremad.

-0,9

+0,8

-4,6

-2,4

48

57

Veebruar

Tsüklonid taltuvad veidi, aga soe läänevool jääb püsima. Ootame keskmisest mõnevõrra pehmemat ja tavalise sajuhulgaga veebruari. Mandri-Eestis on lumikatte püsimise väljavaated päris head.

-2,1

-0,5

-5,3

-3,6

35

39

Märts

Madalrõhkkondi on varakevade kohta palju. Niiske õhuvool Atlandilt ja valdavalt jäävabalt Läänemerelt püsib, ilm on pilvisem ja veidi soojem, kui keskmiselt märtsis.

-0,1

+0.9

-1,0

+0,3

38

41

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.