Prognoos kuueks kuuks: veebruar 2017 – juuli 2017


Uuendanud 6. veebruaril 2017 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Alates märtsist 2011 on normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, võetud aastate 1970 – 2001 keskmised EMHI andmetel ( http://www.emhi.ee/ -> kliima -> kliimanormid).


   

Kommentaar. Jaanuar oli ligi poolteist kraadi normist soojem, aga sellegipoolest sadas vaid pool normist. Kuu alguse prognoos seega kuigi täppi ei läinud: prognoositud oli mõne kraadikümnendiku võrra normist soojem ja normaalse sajuhulgaga jaanuari. Ebaharilikku ilma põhjustas kõrgrõhkkonna põhjaserv, mida mööda liikusid soojad merelised õhumassid itta, kuid Atlandi tsüklonid jäid kaugele põhja, suutmata meile suuremat sadu tuua.

Uus prognoos näitab suhteliselt pehme, kuid sajuvaese talve jätkumist, soojapoolset kevadet ja normilähedast suve.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Veebruar

Ida-Euroopas jääb kõrgrõhkkond püsima. Kuu teasel poolel paikneb kõrgrõhukese ümber lõunasse, tuues Eestisse taas läänetuuled ja pehme ilma. Sarnaselt talve algusele on kokkuvõttes oodata pehmepoolset, kuid sajuvaest veebruari. Ida-Eestis siiski veidi lund tuleb juurde.

-2,1

-0,8

-5,3

-3,5

35

25

Märts

Arktilistel aladel on õhurõhk tavalisest kõrgem, Eesti ümbruses üsna tavaline. Ootame keskmisest veidi sajuvaesemat ja soojemat märtsi.

-0,1

+0.6

-1,0

-0,1

38

34

Aprill

Õhurõhk on Põhja-Euroopas tavalisest veidi kõrgem. Ootame soojapoolset, päikesepaistelist ja tavalise sajuhulgaga aprilli.

+3,7

+4,2

+5,5

+6,3

30

31

Mai

Aprillis välja kujunenud olukord jätkub. Ootame keskmisest veidi soojemat ja tavalise või veidi väiksema sajuhulgaga maikuud.

+8,3

+8,7

+11,1

+11,5

55

52

Juuni

Õhurõhu jaotus ja seega üldine ilmaolukord sarnaneb paljuaastasele keskmisele.

+13,0

+13,0

+15,1

+15,4

84

83

Juuli

Õhurõhu jaotus ja seega üldine ilmaolukord sarnaneb paljuaastasele keskmisele.

+17,0

+17,1

+17,6

+17,9

72

73

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.