Prognoos kuueks kuuks: aprillseptember 2018


Uuendanud 5. aprillil 2018 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Märts oli paljuaastasest keskmisest üle kahe kraadi võrra külmem, päikesepaistelisem ja poole kuivem. Seega veelgi külmem ja kuivem, kui kuu algul prognoositud.

Uus prognoos näitab küllaltki tavalist kevadet ja suve.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Aprill

Lääne-Euroopas valitsevad madal- ja Venemaa Euroopa-osas kõrgrõhkkonnad. Baltimaadele laieneb kord üks, kord teine pool, mistõttu ilmad on muutlikud nii õhusooja kui saju poolest, kuid kokkuvõttes tuleb aprill „harju keskmine“.

+3,7

+3,2

+5,5

+5,4

30

31

Mai

Loode-Venemaal on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem, Baltimaadel normilähedane. Ootame tavalise sajuhulgaga ja kergelt soojapoolset maikuud.

+8,3

+8,3

+11,1

+11,3

55

49

Juuni

Loode-Venemaal ja Baltimaadel on õhurõhk normist veidi kõrgem. Ootame jätkuvalt üsna tavapärast ilma.

+13,0

+13,1

+15,1

+15,3

84

89

Juuli

Õhurõhk Põhja-Euroopas, sealhulgas Baltimaades, on kõrgepoolne. Ootame tavalisest veidi soojemat ja normaalsete sademetega juulit. Lääne-Eestis on tavalisest kuivem ja päikesepaistet rohkem.

+17,0

+17,1

+17,6

+18,0

72

70

August

Õhurõhk Baltimaadel on tavaline, põhja pool veidi kõrgem. Õhutemperatuuri ja sademete osas ootame paljuaastasele keskmisele lähedast ilma. Ka augustis on Lääne-Eestis oodata vähe sadu ja palju päikesepaistet.

+16,8

+16,8

+16,2

+16,3

86

84

September

Kõrgrõhkkonna ülekaal Põhja-Euroopas jätkub. September tuleb üsna normaalse õhusooja ja sajuga.

+12,1

+12,1

+10,4

+10,6

67

65

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.