Prognoos kuueks kuuks: juuli 2019 – detsember 2019


Uuendanud 8. juulil 2019 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Juuni keskmine temparatuur oli paljuaastasest keskmisest tervelt 3,2 kraadi kõrgem (prognoositud umbes ühe kraadi võrra kõrgem). Sadas Eesti veidi üle kahe kolmandiku normist, mis on üsna lähedal prognoositule.

Uus prognoos. Juuli jätkub jahedalt, august ja varasügis igati normilähedased, hilissügis ja talve algus tavalisest veidi soojem.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Juuli

Ida-Euroopas on õhurõhk tavalisest palju madalam, lääne pool veidi kõrgem. Võimas madalrõhkkond hoiab suurema osa juulist oma positsioone Venemaa Euroopa-osas, Baltimaadel ja Skandinaavias. Kuigi juuli teisel poolel ilm soojeneb, kijuneb kuu tervikuna keskmisest märgatavalt jahedamaks, kuid mitte palju sajusemaks.

+17,0

+16,7

+17,6

+16,4

72

76

August

Põhja-Skandinaavias ja Põhja-Atlandil on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem, madalrõhualad tegutsevad lõuna pool, ulatudes sageli Baltimaadele. Oodatavalt on august aasta sajusem kuu, nagu tavaliselt. Ka õhusooja on normilähedaselt.

+16,8

+16,7

+16,2

+16,5

86

88

September

Kõrgrõhkkondade tavalisest suurem mõju Põhja-Euroopas jätkub. September tuleb üsna normaalse sooja ja sajuga.

+12,1

+12,2

+10,4

+10,7

67

67

Oktoober

Õhurõhk Baltimaadel ja Skandinaavias on tavalisest veidi kõrgem. Ootame õhusooja poolest normilähedast ja kuivapoolset oktoobrit.

+8,3

+8,4

+6,1

+6,2

69

65

November

Eestist lõunas on õhurõhk tavalisest kõrgem, kaugemal põhjas aga madalam. Madalrõhkkonnad liiguvad Põhja-Atlandilt üle Skandinaavia ja Soome itta, tuues meile suhteliselt sooja õhuvoolu Läänest. Oodata on keskmisest soojemat, kuid mitte väga sajust novembrit.

+3,6

+4,1

+0,3

+1,1

53

49

Detsember

Novembris välja kujunenud olukord jääb püsima. Ootame soojapoolset ja tavalise sajuhulgaga detsembrit.

+0,8

+1,3

-3,3

-2,6

49

48

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu Eesti
Riigi Ilmateenistusest ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.