Prognoos kuueks kuuks: juuni 2017 – november 2017


Uuendanud 8. juunil 2017 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Alates märtsist 2011 on normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, võetud aastate 1970 – 2001 keskmised EMHI andmetel ( http://www.emhi.ee/ -> kliima -> kliimanormid).


   

Kommentaar.  Mai esimesel dekaadil kuu kohta tehtud prognoos läks päris hästi täide: tõepoolest, maikuu oli paljuaastasest keskmisest umbes ühe kraadi võrra jahedam ja sajuvaesem. Tegelikult sadas ainult kolmandik tavapärasest – nii äärmuslikku kuivust siiski prognoos ette ei näinud. Päikesepaistet oli mais tavalisest enam.

Uus prognoos näitab jätkuvat jahedat suve ja ka sügise algus tõotab tulla tavalisest külmem.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Juuni

Loode-Venemaal ja Skandinaavia põhjaosas püsib kõrgrõhkkond. Madalrõhkkonnad liiguvad üle Baltimaade itta, tuues meile vayhelduvat, kui üldiselt jahedapoolset ja küllaltki vihmast ilma.

+13,0

+12,6

+15,1

+14,9

84

90

Juuli

Õhurõhk Baltimaadel ja lõuna pool on tavalisest veidi kõrgem, madalrõhkkonnad mööduvad põhja poolt. Ilm on tavalisest veidi kuivem ja päikeselisem, kuid õhuvool läänest on jahedapoolne, mistõttu õhutemperatuurid jäävad paljuaastase keskmise lähedale.

+17,0

+16,7

+17,6

+17,6

72

67

August

Õhurõhk Skandinaavias ja Soomes on tavalisest kõrgem, Baltimaadel normaalne. Madalrõhkkonnad liiguvad lõuna pool, tuues meile põhjakaarte tuultega küllaltki jahedat õhku. August tõotab tulla veidi vähem sajune, kui tavaliselt, kuid ka jahedam.

+16,8

+15,8

+16,2

+15,8

86

81

September

Põhjas ja kirdes püsib suhteliselt kõrge õhurõhk. Madalrõhkkonnad Läänemerel aktiviseeruvad ja hakkavad järjekindlalt Baltimaid külastama. September tõotab kujuneda jahedapoolseks ja keskmiselt sajuseks.

+12,1

+11,3

+10,4

+9,9

67

69

Oktoober

Põhja-Atlandil on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem, seega läänetsüklonid vähem aktiivsed, kui sügisel tavaliselt. Ootame keskmise sajuhulgaga ja tavalisest veidi külmemat oktoobrit.

+8,3

+8,0

+6,1

+5,9

69

67

November

Põhja-Atlandi tsüklonid aktiviseeruvad ja hakkavad rohkem meie ilma kujundama. Suhteliselt soojas läänevoolus ootame keskmisest veidi pehmemat ilma ja tavalist sajuhulka.

+3,6

+3,9

+0,3

+0,7

53

52

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.