Prognoos kuueks kuuks: aprill 2019 – september 2019


Uuendanud 23. märtsil 2019 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Veebruari alguses antud keskmisele lähedase ilma prognoos ei täitunud: veebruari keskmine temperatuur oli vähem kui kraad alla nulli, seega tervelt 5 kraadi prognoositust soojem. Veebruar oli ka vastu ootusi tavalisest sajusem. Märtsi kohta on veel vara lõplikku kokkuvõtet teha, aga kindlasti tuleb ka märts vastu eelmise prognoosi ootusi keskmisest tunduvalt soojem ja sajusem.

Uus prognoos näitab sooja kevadet, soojapoolset suve algust ja normilähedast suve teist poolt. Kevad ja suvi paistavad tulevat taas tavalisest kuivemad.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Aprill

Põhja-Euroopa, sh. Eesti ilm on peamiselt kõrgrõhkkondade päralt. Aprill tuleb soe, päikesepaisteline ja kuiv.

+3,7

+4,9

+5,5

+7,4

     

30

18

Mai

Ka mais on kõrgrõhkkondi Eesti ümbruses tavalisest veidi rohkem. Ootame soojapoolset ja keskmise sajuhulgaga maikuud.

+8,3

+8,7

+11,1

+11,5

55

52

Juuni

Kõrgrõhkkondade ülevõim püsib, madalrõhkkonnad riivavad Eestit Põhja-Atlandilt Loode-Venemaale liikudes ja toovad ajutisi jahenemisi. Ilm on tavalise juuni soojusega ja kuivapoolne.

+13,0

+13,1

+15,1

+15,3

84

75

Juuli

Ida-Euroopas on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem. Ootame tavalisest veidi soojemat ja kuivemat juulit.

+17,0

+17,3

+17,6

+18,2

72

61

August

Juulis välja kujunenud olukord jätkub, kuid ajuti külastavad meid lõunatsüklonid, tuues rohkesti vihma. August tõotab tulla õhusooja poolest normaalne, sajab ka üsna tavalisel määral.

+16,8

+16,7

+16,2

+16,4

86

91

September

September tõotab tulla kokkuvõttes üsna normaalne õhurõhu ja saju poolest. Õhusooja normi piires või veidi rohkem.

+12,1

+12,2

+10,4

+10,8

67

68

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu Eesti
Riigi Ilmateenistusest ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.