Prognoos kuueks kuuks: juuninovember 2018


Uuendanud 27. mail 2018 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Aprill oli umbes ühe kraadi võrra paljuaastasest keskmisest soojem ja kolmandiku võrra sajusem. Seega ei täitunud aprilli alguses antud prognoos, mis lubas keskmisest veidi külmemat ja tavalise sajuhulgaga aprilli. Ka mai ilma ei õnnestunud aprillikuus hästi ette näha: prognoositud keskmisse temperatuuriga ja veidi kuivapoolse kuu asemel on lõppemas erakordselt soe, tavalisest ligi neli kraadi soojem ja väga kuiv (sajuhulk umbes viiendik tavalisest) maikuu.

Uus prognoos näitab jätkuvalt kuiva, aga mitte sooja suve.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Juuni

Õhurõhk Baltimaadel ja Skandinaavias on tavalisest mõnevõrra kõrgem, aga Loode-Venemaal on ülekaalus madalrõhkkonnad. See tingib kuivapoolse ja päikesepaistelise ilma, aga palju põhjakaarte tuuli, mis toovad jahedust. Kohati maapinnal on võimalik hiline öökülm.

+13,0

+13,3

+15,1

+15,5

84

73

Juuli

Kõrgrõhkkonnad on ülekaalus Soomes, Põhja-Skandinaavias ja Loode-Venemaal. Ka Baltimaadel on õhurõhk tavalisest kõrgem. Ootame tavalisest veidi kuivemat juulit. Rannikualadel on ilm keskmisest juulist veidi jahedam, sisemaal normilähedane.

+17,0

+16,6

+17,6

+17,6

72

66

August

Juulis välja kujunenud olukord jätkub. Ka august tõotab tulla tavalisest veidi kuivem jahedate ööde arvelt pigem jahedapoolne.

+16,8

+16,3

+16,2

+16,1

86

79

September

Põhja-Euroopas on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem, lõuna pool liiguvad madalrõhkkonnad. Eesti jääb kõrg- ja madalrõhkkondade piirile, meie ilm on vahelduv. Nii õhutemperatuur kui sajuhulk on normilähedased.

+12,1

+11,7

+10,4

+10,4

67

67

Oktoober

Õhurõhk meie aladel on tavalisest veidi kõrgem. Ootame pigem sooja- ja kuivapoolset oktoobrit.

+8,3

+8,5

+6,1

+6,3

69

66

November

Madalrõhkkonnad hakkavad üle Baltimaade itta liikuma, Põhja-Skandinaavias on õhurõhk tavalisest kõrgem. Ootame soojapoolset ja tavalise sajuhulgaga novembrit.

+3,6

+4,0

+0,3

+0,9

53

53

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.