Prognoos kuueks kuuks: jaanuar 2017 – juuni 2017


Uuendanud 4. jaanuaril 2017 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Alates märtsist 2011 on normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, võetud aastate 1970 – 2001 keskmised EMHI andmetel ( http://www.emhi.ee/ -> kliima -> kliimanormid).


   

Kommentaar. Detsember oli peaaegu kolm kraadi paljuaastasest keskmisest soojem, aga ligi poole kuivem. Seega ei täitunud kuu alguses antud prognoos, mis nägi ette keskmisest sajusemat ja normilähedast või veidi soojemat detsembrit.

Uus prognoos. Nagu ka varem prognoositud, jätkub heitlik ja keskmisest soojem talv.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Jaanuar

Põhja-Atlandil on õhurõhk normist kõrgem, Lõuna-Euroopas aga madalam, mis tähendab tavalisest ühtlasemat õhurõhujaotust Euroopas ja nõrgavõitu läänevoolu. Ootame valdavalt pehmet talveilma lühiajaliste külmenemistega, ka sadu on mõõdukalt. Eesti mandriosas tekib lumikate, saartel ja läänerannikul jääb see ebalkindlaks.

-0,9

-0,5

-4,6

-4,4

48

46

Veebruar

Atlandi madalrõhkkonnad muutuvad aktiivsemaks, kuid Kesk-Euroopas asuv kõrgrõhkkond ulatub ka Läänemere äärde. Nende kahe keerise piiril püsib valdava osa ajast õhuvool lõunakaartest. Ootame keskmisest pehmemat, kuid mitte päris sula veebruari. Ida-Eestis on lootust, et lumikate püsib.

-2,1

-0,8

-5,3

-3,6

35

39

Märts

Atlandi madalrõhkkonnad on jätkuvalt aktiivsed ja lõuna pool püsib kõrgrõhkkond, seegasoojakonveierlõunast ja edalest töötab edasi, tuues meile mitte küll püsivalt päikesepaistelise, aga sooja lma. On oodata, et lumi sulab märtsi keskel või juba algupoolel. Sajab peamiselt lörtsi ja vihma.

-0,1

+1,1

-1,0

+0,6

38

42

Aprill

Ootame, et Läänemere ääres on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem, seega ilmad päikeselisemad, kuivemad ja soojemad.

+3,7

+4,4

+5,5

+6,6

30

26

Mai

Aprillis välja kujunenud olukord jätkub. Ootame keskmisest veidi soojemat ja tavalise sajuhulgaga maikuud.

+8,3

+8,6

+11,1

+11,5

53

50

Juuni

Õhurõhu jaotus ja seega üldine ilmaolukord sarnaneb paljuaastasele keskmisele.

+13,0

+13,0

+15,1

+15,2

69

69

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.