Prognoos kuueks kuuks: mai 2019 – oktoober 2019


Uuendanud 2. mail 2019 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Umbes kaks kraadi tavalisest soojem aprill läks märts lõpus tehtud prognoosis täppi. Kuivus oli veel suurem, kui prognoositud, - viimase 60 aasta jooksul ei olegi nii kuiva ega ka nii päikesepaistelist aprilli olnud.

Uus prognoos. Hiliskevad tõotab tuua viluvõitu ilma, aga ka sadu, millest aprillis väga suur puudus oli. Suve esimene pool paistab soojapoolne, suve lõpp ja varasügis normilähedane.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Mai

Mais on vahelduvad ilmad. Skandinaavias on õhurõhk kõrgepoolne, aga Baltimaid külastavad aeg-ajalt madalrõhkkonnad põhjast, tuues järske jahenemisi. Öökülmaoht püsib ning mai tuleb oodatavalt tavalisest veidi jahedam ja küllaltki tavaliste sademeteta, mille hulgas võib olla veidi lörtsi.

+8,3

+8,2

+11,1

+10,7

55

57

Juuni

Kõrgrõhkkondade ülekaal Ida-Euroopas taastub, madalrõhkkonnad riivavad Eestit Põhja-Atlandilt Loode-Venemaale liikudes ja toovad ajutisi jahenemisi. Ilm on kokkuvõttes tavalisest veidi soojem ja pigem kuivapoolne.

+13,0

+13,5

+15,1

+15,8

84

79

Juuli

Ida-Euroopas on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem. Ootame paljuaastasest keskmisest veidi soojemat ja kuivemat juulit.

+17,0

+17,3

+17,6

+18,1

72

63

August

Juulis välja kujunenud olukord jätkub, kuid ajuti külastavad meid lõunatsüklonid, tuues rohkesti vihma. August tõotab tulla õhusooja poolest normaalne, sajab ka üsna tavalisel määral, arvestades et august on keskmiselt aasta sajuseim kuu.

+16,8

+16,9

+16,2

+16,5

86

88

September

September tõotab tulla kokkuvõttes üsna normaalne õhurõhu ja saju poolest. Õhusooja normi piires või veidi rohkem.

+12,1

+12,0

+10,4

+10,5

67

66

Oktoober

Õhurõhk Baltimaadel ja Skandinaavias on tavalisest veidi kõrgem. Ootame tavalisest natuke soojemat ja kuivapoolset oktoobrit.

+8,3

+8,4

+6,1

+6,5

69

65

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu Eesti
Riigi Ilmateenistusest ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.