Prognoos kuueks kuuks: veebruarjuuli 2018


Uuendanud 5. veebruaril 2018 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1980 – 2010 keskmised EMHI andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


   

Kommentaar.  Jaanuar ei olnud nii palju tavalisest soojem, kui kuu esimesel nädalal prognoositud (umbes 3 kraadi), kuid siiski soojapoolne – 2 kraadi üle keskmise. Vastu ootusi sadas jaanuaris paljuaastasest keskmisest veidi vähem.

Uus prognoos näitab erinevalt varasematest sooja talve ennustustest, et veebruar tuleb nii temperatuuri kui saju poolest lähedane paljuaastasele keskmisele. Kevad ja suve algus tõotavad tulla soojapoolsed.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Veebruar

Kujuneb välja tüüpiline hilistalve ilmamuster: Siberi kõrgrõhkkond ulatub Põhja-Skandinaaviasse ja suunab madalrõhkkonnad Põhja-Atlandilt Kesk-Euroopasse. Eestis valitsevad seetõttu paljuaastasele keskmisele lähedased külmakraadid ja aeg-ajalt meid külastavad madalrõhkkonnad toovad ka üsna tavapärasel hulgal lund juurde.  

-2,1

-1,8

-5,3

-5,0

35

33

Märts

Madalrõhkkonnad on Põhja-Skandinaavias tavalisest varakevadest aktiivsemad, kuid Eesti kohal on õhurõhk normist kõrgem, mistõttu ootame üsna päikesepaistelist märtsi. Peale pehmet talve peaaegu jäävaba meri tagab tavalisest soojema ilma. Sajab normaalselt.

-0,1

+1.3

-1,0

+0,4

38

36

Aprill

Ida-Euroopas ja Baltimaadel on oodata keskmisest veidi kõrgemat õhurõhku. Kuna merel on jääd vähe, on aprill keskmisest soojem, sajab normaalselt.

+3,7

+4,9

+5,5

+7,1

30

30

Mai

Aprillis välja kujunenud olukord jätkub. Ootame keskmisest mõnevõrra soojemat ja tavalise sajuhulgaga maikuud.

+8,3

+8,9

+11,1

+12,0

55

58

Juuni

Põhja-Euroopas on õhurõhk normist kõrgem. Ootame tavapärast juunit nii õhusooja kui vihma poolest.

+13,0

+13,2

+15,1

+15,3

84

89

Juuli

Jätkuvalt on õhurõhk Põhja-Euroopas, sealhulgas Baltimaades, kõrgepoolne. Ootame tavalisest veidi soojemat ja kuivemat juunit.

+17,0

+16,6

+17,6

+18,1

72

60

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.