Prognoos kuueks kuuks: mai 2017 – oktoober 2017


Uuendanud 7. mail 2017 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/.

Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Alates märtsist 2011 on normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, võetud aastate 1970 – 2001 keskmised EMHI andmetel ( http://www.emhi.ee/ -> kliima -> kliimanormid).


   

Kommentaar.  Märts oli umbes kaks kraadi keskmisest soojem, veidi sajusem ja pilvisem. Seega märtsi alguses antud prognoos vastas ligikaudu tõele,  kuid oli veel veidi soojem, kui arvatud. Aprill oli vastu ootusi normist umbes poolteist kraadi jahedam. Sadas tervelt poolteist normi, mida on rohkem, kui prognoositud, ent päikesepaistet jagus normaalselt.

Uus prognoos kuivapoolset ja päikesepaistelist, kuid mitte väga sooja varasuve, jahedat  suve teist poolt ning jahedat ja vihmast varasügist.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Mai

Kõrgrõhukese Põhja-Atlandil ja Venemaa Euroopa-osas tegutsevad madalrõhkkonnad põhjustavad meil põhjavoolu, mistõttu mai on kuivapoolne ja üsna päikeseline, aga tavalisest jahedam. Öökülmaoht püsib läbi kogu maikuu.

+8,3

+7,1

+11,1

+9,9

55

47

Juuni

Kõrgrõhukese põhjas jääb püsima, kuid nihkub veidi itta, Skandinaavia põhjaossa. Rohkem on ida- ja vähem põhjakaarte tuuli. Ilm on veidi soojem ja kuivem, kui juunis tavaliselt.

+13,0

+13,3

+15,1

+15,6

84

74

Juuli

Kõrgrõhkkonnad valitsevad Kesk-Euroopas ja Põhjamerel, mõjutades ka meie ilma. Tavalisest. Tuuled puhuvad peamiselt lääne- ja põhjakaartest, tuues jahedapoolset õhku. Sajab tavalisest veidi vähem.

+17,0

+16,7

+17,6

+17,6

72

67

August

Juulis väljakujunenud olukord üldjoontes jätkub, kuid suve teisele poolele iseloomulikult külastavad madalrõhkkonnad meid sagedamini. Ootame jahedapoolset ja keskmiste sademetega augustit.

+16,8

+16,2

+16,2

+15,9

86

85

September

Madalrõhkkonnad Läänemerel aktiviseeruvad ja hakkavad järjekindlalt Baltimaid külastama. September tõotab kujuneda küllaltki sajuseks ja jahedaks.

+12,1

+11,5

+10,4

+10,0

67

76

Oktoober

Põhja-Skandinaavias on õhurõhk tavalisest kõrgem ning madalrõhkkonnad liiguvad rohkem Baltimaadel ja ka lõuna pool, tuues meile sageli oma põhjaservas õhumasse kiiresti jahtuvatelt Euraasia sisealadelt. Oktoober on keskmine või veidi jahedam ja sajusem.

+8,3

+8,0

+6,1

+6,1

69

72

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.