Operatsioonisüsteemide ehitus, sügis 2009

Aine kood: MTAT.08.005 (4 AP / 6 EAP)
Lektor: Meelis Roos

Loengud: K 14.15-16.00 Liivi 2 - 315
Loengud: R 10.15-12.00 Liivi 2 - 315

Eksamid: 08.01.2010 ja 26.01.2010
Järeleksam: ??.01.2010 (registreeruge ÕIS-is!)
Eksami näidisülesanded

Loengukursuse postiloend: ati.osehitus@lists.ut.ee. Listiga liitumiseks saatke kiri sisuga subscribe ati.osehitus aadressile sympa@lists.ut.ee või kasutage veebiliidest aadressilt http://lists.ut.ee:8888/wws/info/ati.osehitus.

Loengute slaidid teemade (mitte reaalsete loengute!) kaupa:
Kui Internet Explorer ei peaks PDF faile avama, salvestage fail kettale ja avage sealt Acrobat Readeri vms-ga. Põhjuseks on kiiresti aeguvate dokumentide mitte jõudmine Internet Exploreri siseselt plug-in'ideni.

1. Sissejuhatus PDF PDF 2x2 PDF (ENG) PDF 2x2 (ENG)
2. Riistvara juhtimine PDF PDF 2x2 PDF (ENG) PDF 2x2 (ENG)
3. Riistvara liidesed PDF PDF 2x2 PDF (ENG) PDF 2x2 (ENG)
4. Tarkvaralised I/O liidesed PDF PDF 2x2
5. Salvestussüsteemid PDF PDF 2x2
6. Failisüsteemi liides PDF PDF 2x2
7. Failisüsteemide realiseerimine PDF PDF 2x2
8. Failisüsteemide näited PDF PDF 2x2
9. Protsessihaldus PDF PDF 2x2
10. Lõimed PDF PDF 2x2
11. Protsessoriaja planeerimne PDF PDF 2x2
12. Sünkroniseerimine PDF PDF 2x2
13. Tupikud PDF PDF 2x2
14. Mäluhaldus PDF PDF 2x2
15. Virtuaalmälu PDF PDF 2x2

On olemas ka 2002., 2003., 2004. ja 2005., 2006. ning 2007. aasta materjalid, sealt näeb ka järgmiste loengute slaidide vanu variante. Lisaks on olemas ka kevadsemestril loetud kursuse "Operatsioonisüsteemid" veebileht.


Kirjandus


Iseseisev töö


Kasulikke viiteid