Küsimustele vastamiseks klõpsake numbril.
1     2                   
                    
                    
  3                    
                    
            4          
     5      6             
       7               
          8            
                    
   9                   
                    
            10          
                    
                    
                    
                    
                    

Paremale


1. Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe _____ , mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset.
3. Kvaliteedimärgi taotlemiseks tuleb esitada oma kursuse _____ , avaldus ning organisatsiooni retsensioon.
6. "Aasta e-kursus 2009" tiitli ja stipendiumi pälvis koostööna valminud TÜ kursus "Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad tegurid ja ennetamise võimalused", põhiautoriks _____ (ees- ja perenimi kokku).
8. "Aasta e-kursus 2012" tiitel ja sellega kaasnev stipendium anti koostööna valminud TÜ kursuse "Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele" eest, põhiautoriteks Ruth Kalda ja _____ (ees- ja perenimi kokku).
9. Kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele antakse välja _____ .
10. „Aasta e-kursus 2015“ tiitel Eesti e-Ülikooli konsortsiumis anti väljaTartu Ülikooli kursusele "Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis", mille autoriteks olid _____ (ees- ja perenimi kokku), Lauri Jalukse ja Irja Helm.

Alla


1. Kõik Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli _____ kuuluvate õppeasutuste õpetajad ja õppejõud ning üldhariduskoolide õpetajad saavad taotleda e-kursuste kvaliteedimärki.
2. „Aasta e-kursus 2014“ tiitel Eesti e-Ülikooli konsortsiumis anti välja Tartu Ülikooli kursusele "Inglise keel humanitaarerialade üliõpilastele, tase B2.2", autoriks _____ (ees- ja perenimi kokku).
4. Kõikidele taotlusvoorus osalenud e-kursuste autoritele edastatakse HITSA Innovatsioonikeskuse kaudu hindamismeeskonnalt laekunud _____ kursuse parendamiseks.
5. "Aasta e-kursus 2011" tiitli ja sellega kaasneva stipendiumi pälvis TÜ kursus "Suu- ja hambahaiguste propedeutika", autoriks _____ (ees- ja perenimi kokku).
7. „Aasta e-kursuse“ _____ on 6000 €, mis jagatakse parima e-Kutsekooli, e-Ülikooli konsortsiumisse ning Tiigrihüpe Koolis kuuluva õppeasutuse e-kursuse vahel.