Ruutfunktsioon

Uuri ruutfunktsiooni graafikut ja täida tööleht, mille saad õpetajalt paberil või
veebist http://www.ut.ee/~spihlap/ruutf.docx arvutil täitmiseks.

Sirje Pihlap, Loodud programmiga GeoGebra