Evolutsiooniline ökoloogia

LOOM 04.036


Kursusel antakse ülevaade evolutsioonilise ökoloogia põhimõtetest ja nende rakendamisest mitmesuguste konkreetsete probleemide näitel. Kursuse sooritamiseks tuleb käia loengutel, teha kaks kodutööd ja eksam: kes hakkama saavad, saavad 3 EAP.


Kevadsemestril 2015. toimuvad loengud teisipäeviti kell 12 ja kolmapäeviti kell 12 Vanemuise 46-301. Vaata kava: kava.doc
Eksamid
       ütlen kui õige aeg
       teine ka kunagiKodutöö 2015. aasta ülesanded:
      Kodutöö 1 EI OLE VEEL kodutöö1.doc tähtaeg 25. märtsil (loengusse kaasa paberil), hilinemise trahv -5% päevas;
      Kodutöö 2 ei OLE VEEL kodutöö-2.doc, tähtaeg 14. aprillil kell 17.00, paberil ruumi 304, hilinemise trahv -5% päevas;

Loengutekstid. Kevadel 2015 kehtivatele tekstidele tuleb taha märge "OK 2015" siis, kui olen nad enne loengut läbi vaadata jõudnud. Suuri muutusi siiski oodata pole, ka mittemärgistatuid võib lugeda, aga massilist väljaprintimist on mõttekas teha peale OK-märke ilmumist.       

      - loengud 1-2: Sissejuhatus *.doc *.ppt OK2015
      - loeng 3: klassikaline pop.-geneetika, *.doc *.ppt OK2015
      - loeng 4: kvantitatiivne geneetika, *.doc *.ppt OK2015
      - loeng 5: gen. muutlikkus, *.doc *.ppt OK2015
      - loeng 6: optimaalsus, ESS *.doc *.ppt OK2015

      - loeng 7: elukäikude evolutsioon *.doc *.ppt OK2014
      - loeng 8: vananemine ja bet-hedging *.doc*.ppt OK2014
      - loeng 10: võrdlev meetod *.doc;*.ppt OK2014
      - loeng 9: kurna suurus, link OK2014
      - loengud 15-16: Sugulisus ja sugude suhe *.doc;*.ppt OK2013; sugulisus populaarsemalt eestiloodus.pdf;
       -loeng 11: Nish *.doc
       -loeng 12: koevolutsioon *.doc OK2014
      - loengud 17-18: Liigiteke *.doc; OK2014
      - loeng 18 (lõpp): multilevel *.doc; OK2014
      - loeng 19: taim ja inimene *.doc OK2014

      - loeng 20: Saakloomade kaitsekohastumused *.doc; OK2014


- Kodutöö eest saab max 8 punkti, eksamil tuleb veel ka ei/jah vastustega test, mille eest saab max 12 punkti.

Tagasi!