Evolutsiooniline ökoloogia

LOOM 04.036


Kursusel antakse ülevaade evolutsioonilise ökoloogia põhimõtetest ja nende rakendamisest mitmesuguste konkreetsete probleemide näitel. Kursuse sooritamiseks tuleb käia loengutel, teha kaks kodutööd ja eksam: kes hakkama saavad, saavad 3 EAP.


Kevadsemestril 2019. toimuvad loengud neljapäeviti kell 14 ja reedeti kell 10 Vanemuise 46-301. Vaata kava: kava.doc
Eksamid järgmistel aegadel

       R 3. mail ruumis 301 kell 12.15
       E 20. mail ruumis 301 kell 10.15Juhend eksamiks õppijale:        juhend.doc .


Kodutöö 2019. aasta ülesanded:
      Kodutöö ON OLEMAS kodutöö1.doc tähtaeg 04. aprillil (loengusse kaasa paberil), hilinemise trahv -5% päevas;

      Kodutöö ON OLEMAS kodutöö2.doc tähtaeg 23. aprillil kell 17.00, paberil ruumi 309 mustale riiulile, hilinemise trahv -5% päevas;

Loengutekstid. Kevadel 2019 kehtivatele tekstidele tuleb taha märge "OK 2019" siis, kui olen nad enne loengut läbi vaadata jõudnud. Suuri muutusi siiski oodata pole, ka mittemärgistatuid võib lugeda, aga massilist väljaprintimist on mõttekas teha peale OK-märke ilmumist.       

      - loengud 1-2: Põhimõtteid ja põhimõisteid *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 3: klassikaline pop.-geneetika, *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 4: kvantitatiivne geneetika, *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 5: gen. muutlikkus, *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 6: optimaalsus, ESS *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 7: elukäikude evolutsioon *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 8: vananemine ja bet-hedging *.doc *.ppt OK2019
      - loeng 9: kurna suurus, link slaidid.pdf OK2019

      - loeng 10: võrdlev meetod *.doc;*.ppt OK2019
      - loengud 15-16: Sugulisus ja sugude suhe *.doc;*.ppt; sugulisus populaarsemalt eestiloodus.pdf OK 2019
       -loeng 11: Nish *.doc pildid.pdf OK2019
       -loeng 12: koevolutsioon *.doc pildid.pdf OK2019
      - loengud 17-18: Liigiteke *.doc; pildid.pdf OK2019
      - loeng 18 (lõpp): multilevel *.doc; OK2019
      - loeng 19: Inimene *.doc pildid.pdf OK2019
      - loeng 20: Taim *.doc OK2019
      - loeng 21: Saakloomade kaitsekohastumused *.doc; OK2019


- Kummagi kodutöö eest saab max 4 punkti, eksamil tuleb ei/jah vastustega test, mille eest saab max 12 punkti.

Tagasi!