Evolutsiooniline ökoloogia

LOOM 04.036


Kursusel antakse ülevaade evolutsioonilise ökoloogia põhimõtetest ja nende rakendamisest mitmesuguste konkreetsete probleemide näitel. Kursuse sooritamiseks tuleb käia loengutel, teha kaks kodutööd ja eksam: kes hakkama saavad, saavad 3 EAP.


Kevadsemestril 2016. toimuvad loengud kolmapäeviti ja reedeti kell 12 Vanemuise 46-301. Vaata kava: kava.doc
Eksamid järgmistel aegadel

       R 22. aprill ruumis 304 kell 10.00
       T 10. mail ruumis 301 kell 12.15
       E 23. mail ruumis 301 kell 10.15Juhend eksamiks õppijale:        juhend.doc .


Kodutöö 2016. aasta ülesanded:
      Kodutöö 1 ON ILUSTI OLEMAS kodutöö1.doc tähtaeg 01. aprillil (loengusse kaasa paberil), hilinemise trahv -5% päevas;

      Kodutöö 2 ON ILUSTI OLEMAS kodutöö2.doc tähtaeg 15. aprillil kell 17.00, aberil ruumi 304, hilinemise trahv -5% päevas;

Loengutekstid. Kevadel 2016 kehtivatele tekstidele tuleb taha märge "OK 2016" siis, kui olen nad enne loengut läbi vaadata jõudnud. Suuri muutusi siiski oodata pole, ka mittemärgistatuid võib lugeda, aga massilist väljaprintimist on mõttekas teha peale OK-märke ilmumist.       

      - loengud 1-2: Sissejuhatus *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 3: klassikaline pop.-geneetika, *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 4: kvantitatiivne geneetika, *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 5: gen. muutlikkus, *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 6: optimaalsus, ESS *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 7: elukäikude evolutsioon *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 8: vananemine ja bet-hedging *.doc *.ppt OK2016
      - loeng 9: kurna suurus, link OK2016, ppt otsi ÕISist
      - loeng 10: võrdlev meetod *.doc;*.ppt OK2016
      - loengud 15-16: Sugulisus ja sugude suhe *.doc;*.ppt OK2016; sugulisus populaarsemalt eestiloodus.pdf;
       -loeng 11: Nish *.doc OK2016
       -loeng 12: koevolutsioon *.doc OK2016
      - loengud 17-18: Liigiteke *.doc; OK2016
      - loeng 18 (lõpp): multilevel *.doc; OK2016
      - loeng 19: taim ja inimene *.doc, lisajuttu taimede kohta *.doc, OK2016
      - loeng 20: Saakloomade kaitsekohastumused *.doc; OK2016


- Kummagi kodutöö eest saab max 4 punkti, eksamil tuleb ei/jah vastustega test, mille eest saab max 12 punkti.

Tagasi!