Küsimusi sugulise dimorfismi ja sugude suhte loengute kohta võib esitada aadressil tiit.teder@ut.ee.