Arvutiteaduse instituudi seminar

Üldinfo

Aeg: Neljapäev 14.45 - 16.00 (pärast kohvikoosolekut)

Koht: Liivi 2, ruum 208

Eesmärk: Instituudi õppejõudude, teadurite ja doktorantide uuemate teaduspublikatsioonide (ja üldisemalt käsil oleva teadustöö) tutvustamine.

Ajakava

Kuupäev Teema Ettekandja
01.02. Tugev dinaturaalsus ja initsiaalalgebrad Tarmo Uustalu
29.03. Unifitseeritud tarkvaraarenduse protsess Asko Seeba
05.04. IT-arendustöö võimalikkusest Bluetooth-tehnoloogia baasil Mati Tombak
03.05. Mitmekihilised veebiinfosüsteemid Aulis Sibola
17.05. Töökindel infrastruktuur digitaalsignatuuride kinnitusteenusele Jan Willemson
31.05. Mis on EPSS? Karin Ruul

Varasemad ettekanded

Varmo Vene
Viimati muudetud 16.05.2001