Olev Vinn 

Vanemteadur, filosoofiadoktor

Uurimisvaldkond: brahhiopoodide elu, varajaste hulkraksete evolutsioon

vinn@ut.ee

tel 375 836, ruum 240

Publications

CV

In English