Vabanenud õppekohad Tartu Ülikoolis

Vastavalt Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirjale täidetakse vabad õppekohad avaliku konkursi korras semestri algusest arvates nelja nädala jooksul. Esimese õppeaasta sügissemestril vabu õppekohti ei täideta.

Lisainfo vabale õppekohale kandideerimise kohta.

Lühendid