DAB - dialoogisüsteem suhtlemiseks andmebaasidega veebiteenuste abil

NB! Kuna GoogleTranslate'i API on nüüd tasuline, peab kohanimed sisestama ingliskeelele omaselt ning vastuseid näidatakse segamini eesti ja inglise keeles.

Arvuti Tervist, mina olen DAB. Loodan, et saan Teile kuidagi kasulik olla.

DAB

DAB on dialoogisüsteem, mis suhtleb erinevate andmebaasidega üle maailma. Momendil on teenuste arv kuus, lisaks neile kasutatakse tõlkimiseks teenust Google Translate http://translate.google.com/, kaardi näitamiseks teenust Google Maps http://maps.google.com/, arvuti IP-numbri põhjal info leidmiseks teenust IPInfoDB http://www.ipinfodb.com/ ja firma Filosoft lemmatiseerijat http://www.filosoft.ee/lemma_et/.

Teenused

 • Ilmateade Test
  Ilmateade maailma linnade kohta
 • Kalkulaator Test
  Arvutamine: liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, astendamine, juurimine, absoluutväärtuse leidmine
 • Kuupäev ja kellaaeg Test
  Antud linna momendi kuupäeva ja kellaaja leidmine
 • Linna koordinaadid Test
  Linna asukoht ja koordinaadid
 • Riigiinfo Test
  Riigi kohta käiv info: rahvaarv, pindala, pealinn, rahaühik
 • Wikipedia artiklid Test
  Wikipedia artikkel antud linna kohta

Muudel teemadel DAB vestelda ei suuda, palun olge selles suhtes mõistvad. Kindlasti on kasu eelnevast tutvumisest abiinfoga. Samuti võib juhtuda, et mõned neist ei pruugi olla töökorras, iga teenuse kõrval asuva nupu "Test" abil võite kontrollida, kas teenus momendil töötab.

Kaardi suurus:
Kaardi tüüp:
Maksimaalne voorude arv mälus:
Näita arve tavatekstina Vastuses näidatakse arve mitte numbrilisel kujul, vaid tavatekstina, näiteks '23' esitatakse kujul 'kakskümmend kolm'
Ära mäleta eelmiste küsimuste teenusevalikut Iga Teie küsimust vaadeldakse kui uut, eelmises küsimuses tuvastatud teenust ei arvestata
Ära kasuta sisemist sõnastikku Kõik tõlked tehakse ainult Google Translate abiga, sisemist sõnastikku ei kasutata
Näita mäluslottide sisu Näidatakse kogu praegusel momendil säilitatavat infot
Sven Aller 2010