Lugupeetud kolleegid,

Teatan pidulikult, et 21. veebruaril 2009. a. kl 13.15 toimub järjekorras juba teine "Rahvusvaheline Konverents, Teaduslik Konverents". Üritus algab TÜ aulas kl 13.15.

"Rahvusvahelise konverentsi, Teadusliku konverentsi" formaat on unikaalne. Konverentsi ettekanne peab vastama vähemalt ühele neljast alljärgnevast tingimusest:

1) Olema kunsti ja teaduse piiripealne nähtus.
2) Esitlema (etendus)kunsti teadusliku konverentsi formaadis.
3) Kiirendama, aeglustama või töötlema teadust ja/või teaduslikku esitust mõnel muul viisil selliselt, et see väljub tead(v)use piiridest.
4) Ettekanne, milles teadlased esitlevad oma kõige erakordsemaid teooriaid ja ideid, millega nad tavapärases formaadis ja/või tavalistes kanalites millegipärast välja tulla ei taha, julge või saa.

Armsad kolleegid. Käesolevaga kuulutan välja "Rahvusvahelise konverentsi, Teadusliku konverentsi" abstraktide avaliku konkursi. Kõige kvaliteetsemad tähtajaks laekunud abstraktide hulgast valitakse konverentsile (valiku teevad konverentsi korraldajad). Väljavalitud abstraktid antakse välja eraldi kogumikuna 100s eksemplaris, mis jagatakse tasuta esinejatele ja esimesele (100-n)'le publiku hulgast. Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, mis on ka abstraktide võimalikud keeled. Konverents dokumenteeritakse abstraktide kogumikus, videos, fotos ja meedias. Avaldatud ettekannete autoritele on ette nähtud honorar 500 kr ja transporditoetus 300 kr.

Abstraktide esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2009.

Kuna tegu on rahvusvahelise teadusliku konverentsiga, mille abstraktid avaldatakse eraldi kogumikus, kehtivad abstraktidele üsna ranged vormistusnõuded. Detailne juhis on lisatud eraldi failina. Juhisele mittevastavaid abstrakte ei aktsepteerita. "Rahvusvaheline konverents, Teaduslik konverentsi 2009" on Teadussajandi Avaüritus.

Korraldajad
Erkki Luuk, Toomas Thetloff, Kaisa Eiche
rahvkonv@gmail.com
abstrakti juhend