Tere

Tahan Eesti Kirjanduse Seltsi ajakirja Vihik järgmisse numbrisse
koostada mahukama n-ö eksperimentaalkirjanduse eri, mis sisaldaks
nii teemakohaseid teoreetilisi kui ka kõikvõimalikke nihkes,
katsetuslikke, fragmentaarseid, hajusaid, hirmuäratavaid,
monotoonseid, ootamatuid, kallerdavaid, viskoosseid, kakerdavaid jne tekstinäiteid. Kirjutan
sulle lootuses, et oled huvitatud kaastööst. Saabuvatest tekstidest teen vist paratamatult mingi valiku, st kõike avaldada ei luba. 
Samas tundub, et selline miniantoloogia kuluks praegu väga ära. Kõik avaldatud tekstid honoreeritakse. Soovituslik pikkus: kuni 4 lk. 
Tähtaeg: oktoobri lõpp. Segaduste vältimiseks lisa tööle kindlasti autori nimi. Huviga su vastust ootama jäädes,

Sinu,
E.L. (jaam)

tagasi