Objektoriteeritud programmeerimise lõpusirge

kevad 2013


Aine korraldus on endiselt eraldi lehel.Siin on toodud täpsustused, mis aitab lõpusirgel orienteeruda.


Veel loengutes-praktikumides

Mis Millal
Praktikum. Lõimed. 3. rühmatöö esitamine. T, N 14., 16. mai
K 22. mai
Praktikum. Rühmatööde lõppesitlus T, N 21., 23. mai
K 29. mai
Loeng. Võrguprogrammeerimise elemente. Eksamist. Kordamine E 20. mai

Eksamile pääsust

Eksamile pääsemiseks peab olema

Mis, kellele Punktid Aeg Formaat
Loengute järelvastamine, kui punkte vähem kui 5 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu  arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe kuni 31. mai Esmalt teatada soovist aadressil  eno@ut.ee.
Teemareale: OOP. Mure loengutega
Praktikumide (ka rühmatööde) järelvastamine, kui punkte vähem kui 32 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu  arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe kuni 16. nädala praktikumini Esmalt teatada soovist oma praktikumi juhendajale. Tööde vastamine toimub arvutiklassis.
Kontrolltöö 2 järeltöö kuni 14, arvesse läheb viimase katse tulemus 30. mai 18.15 registreerimine ÕISis
Kontrolltöö 1 järeltöö kuni 14, arvesse läheb viimase katse tulemus 5. juuni 15.15 registreerimine ÕISis
Kontrolltöö 2 järelöö kuni 14, arvesse läheb viimase katse tulemus 10. juuni  15.15 registreerimine ÕISis

Eksamitööst

Eksamite ajad
Registreerimine ÕISis.
Eksamitöö 35 punkti.

Kõik punktid peavad olema kogutud eksami eel. Pärast eksamit (nt. järeltöödest) enam punkte juurde ei saa. Ainsaks erandiks on 27. mai eksami puhul need, kes teevad kolmapäevases praktikumirühmas 29 mail veel rühmatööde lõpuesitluse.

Korduseksamist

Neil, kes ei saa eksamile pääsuks vajalikke punkte kokku või kes saavad eksamitööl nii vähe punkte, et ei saa postiivset hinnet, võib olla kasu korduseksamist.

Korduseksam toimub 20. juunil. Registreerimine ÕISis võimalik pärast seda, kui negatiivne hinne protokollis.

Mis, kellele Punktid Aeg Formaat
Loengute järelvastamine, kui punkte vähem kui 5 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu
arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe
14.-18. juuni Esmalt teatada soovist aadressil  eno@ut.ee.
Teemareale: OOP. Mure loengutega
Praktikumide (ka rühmatööde) järelvastamine, kui punkte vähem kui 32 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu
arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe
14.-18. juuni Esmalt teatada soovist oma praktikumi juhendajale. Tööde vastamine toimub arvutiklassis.
Korduseksamieelne kontrolltöö 1 järeltöö kuni 14, arvesse läheb viimase katse tulemus 14. juuni 15.15 registreerimine ÕISis
Korduseksamieelne kontrolltöö 2 järelöö kuni 14, arvesse läheb viimase katse tulemus 17. juuni  15.15 registreerimine ÕISis