1. rühmatöö

Rühmatöö põhiline ülesanne on koostöös kaaslastega kinnistada esimese kolme praktikumi materjali ja seeläbi paremini valmistuda kontrolltööks.
Silmas võiks pidada, et tuleb veel kaks rühmatööd, milles võite (aga tingimata ei pea) 1. rühmatööd edasi arendada (eriti kasutajaliidese ja andmevahetuse osas).

Rühma suurus on 2-3 üliõpilast, kes kõik on ühest praktikumirühmast. Arvestage rühmade loomisel sellega, et võib-olla tuleb nende inimestega natukese aja pärast omavahel jaotada miljoneid, kui see programm hakkab nii palju sisse tooma. (Kui koostöö ei suju, siis võib järgmistes rühmatöödes teisiti rühmituda.)  


Hindamisel peab ülesande lahendust kaitsma juhuslikult valitud rühmaliige. Lahenduse hinnet määratakse valemiga L*S, kus L on lahenduse korrektsus (kuni 5 punkti) ning S arv lõigust [0,5..1], mis näitab valitud rühma liikme selgituste adekvaatsust. Kõik kohalolevad rühmaliikmed saavad lahenduse eest tavaliselt võrdse hinde. Kui rühmaliikmete panus on väga erinev, siis võib hinne olla ka erinev.

Esitamine toimub 4. ja 5. praktikumi ajal!

Programm peab vastama järgmistele tingimustele.
Toome nüüd näiteks mõned võimalikud ülesanded. Väga soovitav on teil endil mingi teile huvitav ülesanne välja mõelda. Kuigi alltoodud nimekirjas on mitmed mängud, on soovitav, et ülesanne käsitleks hoopis midagi muud või siis mäng oleks vähetuntud või suisa originaalne.

Eraldi toome välja võimaluse teha mäng, mis läheks kasutamiseks Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis avatava näituse "Eesti jälg kosmoses - kosmose jälg
Eestis" koosseisus.

Põhimõtteliselt alluvad need rühmatööd ikkagi üldistele rühmatöönõuetele. Ainult nende võimalik kasutajate hulk on siis suurem. Eeldatavasti külastab näitust 15000-20000 inimest. (Oleneb avamisajast, aga kui see juhtub enne mai lõppu, siis OOP tööd jõuavad sinna mõnevõrra hiljem.)

Kindlasti saab sinna näitusele kirja, et mängud on valminud OOP kursuse käigus ja ei ole veel lõpuni sellel tasemel viimistletud, mis suurte firmade poolt tehtud programmid. Ongi sellised esimese kursuse tudengite poolt tehtud asjad. Ühtegi tööd ei panda sinna vägisi. Kui ikka ei taha panna, siis ei panda. Või kui ei taheta autoreid märkida, siis ka ei märgita.

Natuke rohkem infot näituse kohta ja mõned võimalikud teemad on toodud eraldi failis (Siis link Viljari saadetud failile)

Samas on kindlasti oodatud ka oma teemad (nii tõepärasemad, kui ka ebatõepärased), mis kuidagigi oleks selle kosmosega seotud. Kui te pole päris kindlad, kas teie teema on sobiv, siis palun küsige julgesti kirjutades aadressil viljar.valder@ut.ee ja eno.tonisson@ut.ee.


Ainult äärmisel inspiratsiooni puudumisel (mis ei ole tõenäoline) kasutage alltoodud näiteid (need siis muidugi ei ole kosmoseteemalised).