Objektorienteeritud programmeerimine MTAT.03.130 sügis 2013

(Parandused 23. oktoobril)

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda alusteadmised objektorienteeritud programmeerimise eripärast, oskused programmide koostamiseks ning esmased rühmatööoskused

Kursuse läbinud üliõpilane:

Orienteeruv ajakava
Jrk.
Loeng (alates 1. nädalast) Arvutipraktikum (alates 2. nädalast)
Tunniplaaniväline
1. 
Sissejuhatus. Kursuse ülesehitus. Java programm, kompileerimine, käivitamine. Algtüübid. Avaldised.  P1 Java programm, kompileerimine, käivitamine. Algtüübid. Avaldised.
2. 
Java põhikonstruktsioonid: valikulaused, tsüklid. 
OOP paradigma. Objektid ja klassid. Muutujate skoobid. Objektide edastamine meetoditele.
P2 Eclipse. Java põhikonstruktsioonid: valikulaused, tsüklid. Staatilised meetodid. Signatuur. Java massiiv.
3. 
Sõnetöötlus ja tekstiline I/O. P3 Objektid ja klassid. Muutujate skoobid. Objektide edastamine meetoditele.
4 Pärimine ja polümorfism. Meetodite ülekatmine. Klass Object. P4 Sõnetöötlus ja tekstiline I/O.  
5.  Abstraktsed klassid ja liidesed. Mähisklassid. P5 Pärimine ja polümorfism. Meetodite ülekatmine. Klass Object.
6. 
Graafika programmeerimine. Raamid, paneelid, paigutushaldurid. Klass Graphics. P6 Abstraktsed klassid ja liidesed. Mähisklassid.
7.  Sündmuste töötlemine. Sündmused. Kuularid. (järelloeng 8. näd.) 1. kontrolltöö (8. näd.)
8. Kasutajaliidese loomine. Graafilised komponendid. (9. näd.) Kontrolltöö analüüs (9. näd.)
9.  Erindite töötlemine. Erindite tüübid. (10. näd.) P7 Graafika programmeerimine. Raamid, paneelid, paigutushaldurid. Klass Graphics. (10. näd.)  
10.  Vood. Binaarne I/O. Puhverdatud ja puhverdamata voogude töötlemine. Liides Serializable. (11. näd.) P8 Sündmuste töötlemine. Sündmused. Kuularid.  Kasutajaliidese loomine. Graafilised komponendid. (11. näd.)
11.  Dünaamilised andmestruktuurid (list, magasin, järjekord). (12. näd.) P9 Erindite töötlemine. Erindite tüübid. (12. näd.) 1. kontrolltöö järeltöö (15. nov.)
Tulemuseks arvestatakse viimane sooritus
12.  Java andmestruktuurid. Liides Collection. Liides Comparable. Klassid Vector ja Stack. Liidesed  List ja Map. (13. näd.) P10 Vood. Binaarne I/O. Puhverdatud ja puhverdamata voogude töötlemine. Liides Serializable. (13. näd.)
13.  Lõimed. Lõime seisundid. Lõimede sünkroniseerimine. (14. näd.) P11 Java andmestruktuurid. Liides Collection. Liides Comparable. Klassid Vector ja Stack. Liidesed  List ja Map. (14. näd.)
14.  Lokaliseerimine. (15. näd.) 2. kontrolltöö (15. näd.)  
15.  Võrguprogrammeerimine. Pistik. Klient/server ühendus. Failide allalaadimine veebiserverist. (16. näd.) P12 Lõimed. Lõime seisundid. Lõimede sünkroniseerimine. (16. näd.)  
16.  Eksam (16. näd.) Rühmatööde esitlused. (16. näd.)  

2. kontrolltöö järeltöö
(jaanuari algul)
Tulemuseks arvestatakse viimane sooritus


Punktisüsteem

Kontrolli-
vormid

Orienteeruv
 aeg
Maksimaalselt punkte Sisu
1. rühmatöö
4.-5. nädal
5 Moodustada 2-3-liikmelised rühmad. Rühmaliikmed peavad olema samast praktikumirühmast. Püstitada ja lahendada ülesanne vastavalt juhendile.
1. kontrolltöö

8. nädal
17
Praktikumid P1-P6.
2. rühmatöö
12.-13. nädal
5
Jätkata samade rühmadega või moodustada uued 2-3-liikmelised rühmad. Püstitada ja  lahendada ülesanne vastavalt juhendile (lihtne graafiline kasutajaliides). Ülesanne võib olla järjeks 1. rühmatööle.
2. kontrolltöö

15. nädal

13 Praktikumid P7-P11.
3. rühmatöö 14. nädal
3
Jätkata samade rühmadega või moodustada uued 2-3-liikmelised rühmad. Püstitada ja lahendada ülesanne vastavalt juhendile (erindid ja vood). Ülesanne võib olla järjeks 1. ja 2. rühmatööle. 
Rühmatööde esitlused 16. nädal 3 Esitlused praktikumirühmas vastavalt juhendile.
Loengud 1.-15. nädal 15 Loengud.
Praktikumid 2.-16. nädal 12 Praktikumid.
Eksamitöö
16. nädalal.
Sessi ajal jaanuaris
30 Eksamile pääsemiseks peab olema praktikumidest (sh. rühmatööd) kogutud vähemalt 30 punkti, loengutest vähemalt 7 punkti.

Hindeskaala "E" 51-60, "D" 61-70, "C" 71-80, "B" 81-90, "A" 91-.