Objektoriteeritud programmeerimise lõpusirge

kevad 2014


Aine korraldus on endiselt eraldi lehel. Siin on toodud täpsustused, mis aitab lõpusirgel orienteeruda.


Veel loengutes-praktikumides

Mis Millal
Praktikum. 2. kontrolltöö (Need T ja K rühmade inimesed, kes 6. ja 7. ei teinud, aga 15. saaks teha - võtke kohe oma praktikumijuhendajaga ühendust.) N 15. mai
Praktikum. Lõimed. 3. rühmatöö esitamine. T, K 13., 14. mai
N 22. mai
Praktikum. Rühmatööde lõppesitlus T, K 20., 21. mai
N 29. mai
Loeng. Lokaliseerimine jm. E 12. mai
Loeng. Eksamist. Kordamine E 19. mai

Lisapraktikumid ikka teisipäeva õhtuti 13.05, 20.05, 27.05.

Eksamile pääsust

Eksamile pääsemiseks peab olema

Mis, kellele Punktid Aeg Formaat
Loengute järelvastamine, kui punkte vähem kui 6 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu  arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe kuni 30. mai Esmalt teatada soovist aadressil  eno@ut.ee.
Teemareale: OOP. Mure loengutega
Praktikumide (ka rühmatööde) järelvastamine, kui punkte vähem kui 28 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu  arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe kuni 16. nädala praktikumini Esmalt teatada soovist oma praktikumi juhendajale. Tööde vastamine toimub arvutiklassis.
Kontrolltöö 2 järeltöö kuni 12, arvesse läheb viimase katse tulemus 30. mai 16.15 registreerimine ÕISis
Kontrolltöö 1 järeltöö kuni 16, arvesse läheb viimase katse tulemus 2. juuni 15.15 registreerimine ÕISis

Eksamitööst

Eksamite ajad
Registreerimine ÕISis.
Eksamitöö 35 punkti.

Kõik punktid (va. eksamitöö enda punktid) peavad olema kogutud eksami eel. Pärast eksamit (nt. järeltöödest) enam punkte juurde ei saa. Ainsaks erandiks on 26. mai eksami puhul need, kes teevad neljapäevases praktikumirühmas 29. mail veel rühmatööde lõpuesitluse.

Korduseksamist

Neil, kes ei saa eksamile pääsuks vajalikke punkte kokku või kes saavad eksamitööl nii vähe punkte, et ei saa postiivset hinnet, võib olla kasu korduseksamist.

Korduseksam toimub 25. juunil. Registreerimine ÕISis võimalik pärast seda, kui negatiivne hinne protokollis.

Mis, kellele Punktid Aeg Formaat
Loengute järelvastamine, kui punkte vähem kui 6 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu
arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe
17.-20. juuni Esmalt teatada soovist aadressil  eno@ut.ee.
Teemareale: OOP. Mure loengutega
Praktikumide (ka rühmatööde) järelvastamine, kui punkte vähem kui 28 punktid lähevad kirja ainult eksamile pääsu
arvestamiseks, hinnet määravasse üldsummasse ei lähe
17.-20. juuni Esmalt teatada soovist oma praktikumi juhendajale. Tööde vastamine toimub arvutiklassis.
Korduseksamieelne kontrolltöö 1 järeltöö kuni 16, arvesse läheb viimase katse tulemus 19. juuni 14.15 registreerimine ÕISis
Korduseksamieelne kontrolltöö 2 järelöö kuni 12, arvesse läheb viimase katse tulemus 20. juuni 13.15 registreerimine ÕISis