Trigoli laiendamine

Viktor Karabut 12.12.2010

Ülesanne

Lisada keelele ühemõõtmelised massiivid.

 1. Massivi deklareerimine ja initsialeseerimine:
  ARRAY a[<length_expression>];
  
 2. Massiivi elemendile omistamine.
  a[<index_expression>] := <value_expression>;
  
 3. Lugemine massiivist.
  <variable> := a[<index_expression>];
  

Programmide näided

ext1.tri

#
ARRAY a[4];
a[0]:=1;
a[1]:=2;
a[2]:=3;
a[3]:=a[0]+a[1]+a[2]
#

ext2.tri

Maksimaalse elementi otsimine.

#
alen := 5;
ARRAY a[alen];
a[0] := 23;
a[1] := 85;
a[2] := 10;
a[3] := 47;
a[4] := 62;
max := 0;
i := 1;
WHILE:
	IF a[max] < a[i] THEN max := i;
	i := i + 1;
IF i < alen THEN GOTO WHILE;
maxvalue := a[max]
#

ext3.tri

Massiivi sorteerimine

#
alen := 5;
ARRAY a[alen];
a[0] := 23;
a[1] := 85;
a[2] := 10;
a[3] := 47;
a[4] := 62;
i := 0;
FORi:
	j := i + 1;
	FORj:
		IF a[i] <= a[j] THEN GOTO NOSWAP;
			t := a[i];
			a[i] := a[j];
			a[j] := t;
		NOSWAP:
		j := j + 1;
	IF j < alen THEN GOTO FORj;
	i := i + 1;
IF i < alen-1 THEN GOTO FORi
#

Grammatika täiendus

`masindeks'     -> [`aritmav']
`masdeklaratrsion' -> ARRAY`massiiv'
`operaator'     -> `masdeklaratrsion'
`operaator'     -> `masomistamine'
`massiiv'      -> #i#`masindeks'
`masomistamine'   -> `massiiv':=`omistamine1'
`masvaartus'    -> `massiiv'
`tegur'       -> `masvaartus'

Semantika täiendus

p48=22 $ masdeklaratrsion' -> ARRAY`masnimi'`masindeks'
p52=23 $ masomistamine'  -> `massiv':=`omistamine1'
p53=24 $ masvaartus'    -> #i#`masindeks'

Interpretaatori täiendus

Fail two32.h

 1. Uus struktuur, kuhu salvestatakse trigoli massiiv:
  #define MAX_ARRAY_LEN 1000
  struct tri_array{
  	int len;		/* massivi pikkus */
  	int *data;		/* massivi sissend */
  	};
  
 2. Identifikaatorite tabeli kirjese on lisatud uus väli struct tri_array *arr:
  struct itr{
  	...
  	struct tri_array *arr;	/* interpretaaator: massiv */
  	...
  	};

Fail int32.c

 1. Semantika koodid:
  ...
  #define massdekl 22  /* massiivi deklareerimine */
  #define massomist 23  /* massiivi omistamine */
  #define mvaartus 24  /* massiivi vaartus */
  ...
  
 2. On muudatud operaatori teksti trükk analüüsi puu järgi
  int print_Op(struct top *t){
  	int fg=0;
  	if(t!=(struct top *)NULL){
  		...
  		if(t->sem==massdekl) {
  			fprintf(Logi,"ARRAY ");
  			print_Op(t->down);
  			fprintf(Logi,"[");
  			print_Op(t->down->right);
  			fprintf(Logi,"]");
  			return(0);
  			}
  		if(t->sem==massomist) {
  			print_Op(t->down);
  			fprintf(Logi,"[");
  			print_Op(t->down->right);
  			fprintf(Logi,"]:=");
  			print_Op(t->down->right->right);
  			return(0);
  			}
  		if(t->sem==mvaartus) {
  			print_Op(t->down);
  			fprintf(Logi,"[");
  			print_Op(t->down->right);
  			fprintf(Logi,"]");
  			return(0);
  			}
  		...
  	}
  	...
  }
  
  void tprop(int s){
  	switch(s){
  		...
  		case massdekl:fprintf(Logi,"ARRAY"); break;
  		case massomist:fprintf(Logi,"[]:="); break;
  		case mvaartus:fprintf(Logi, "->"); break;
  		...
  		}
  }
 3. Funktsioonid struktuuriga struct tri_array töötamiseks:
  /* uue massiivi mälueraldus */
  struct tri_array *make_tri_array(int len){
  	struct tri_array *c;
  	c=(struct tri_array *)malloc(sizeof(struct tri_array));
  	if(c==NULL) ExIT();
  	c->data = (int *)malloc(sizeof(int)*len);
  	if(c->data == NULL) {
  		free(c);
  		ExIT();
  	}
  	memset(c->data,'\0',sizeof(int)*len);
  	c->len = len;
  	return(c);
  }
  
  /* trigoli massiivi kustutamine ja mäluvabastamine */
  void free_tri_array(struct tri_array *arr) {
  	if (arr->data != NULL) {
  		free(arr->data);
  	}
  	free(arr);
  }
 4. Ja interpretaatori täendus.
  /* Luua uus massiiv */
  void create_tri_array(int len, int i) {
  	struct item *s;
  	struct itr *id;
  	if(len <= 0) {
  		red("Error, array length should be posititive integer.");
  		ExIT();
  	}
  	if(len > MAX_ARRAY_LEN) {
  		red("Error, so big array.");
  		ExIT();
  	}	
  	s=stack[i-2];
  	id=s->id;
  	if(id->arr != NULL) {
  		free_tri_array(id->arr);
  	}
  	id->arr = make_tri_array(len);
  	fprintf(Logi,"<BR>Created new array %s<BR>",T[id->nr]);
  	p_tri_array(T[id->nr], id->arr);
  }
  
  /* Kontrollida massiivi indeks */
  void check_index(struct tri_array *arr, int index) {
  	if(arr == NULL) {
  		red("Error, array is not initialized");
  		ExIT();
  	}
  	if (index < 0) {
  		red("Error, array index should be greater or equal than 0");
  		ExIT();
  	}
  	if (index >= arr->len) {
  		red("Error, so big index");
  		ExIT();
  	}
  }
  
  /* Kirjuta massiivisse */
  void write_to_cell(int value, int index, int i) {
  	struct item *s;
  	struct itr *id;
  	s=stack[i-3];
  	id=s->id;
  	check_index(id->arr, index);	
  	id->arr->data[index] = value;
  	fprintf(Logi,"<BR>Writed value %d to %s[%d]<BR>", value, T[id->nr], index);
  	p_tri_array(T[id->nr], id->arr);
  }
  
  /* Lugeda massiivist */
  void tri_array_value(int index, int i) {
  	struct item *s1, *s2;
  	struct itr *id;
  	int res;
  	s1=stack[i-2];
  	id=s1->id;
  	check_index(id->arr, index);
  	res = id->arr->data[index];
  	fprintf(Logi,"%s[%d]=%d",T[id->nr], index, res);
  	freestack(i,2);
  	s2=make_item();
  	s2->liik=0;
  	s2->index=res;
  	stack[i-2]=s2;
  }
  
  /* TRIGOL-keelsete programmide interpretaator */
  void trigol_Int(struct top *root){
  	...
  	switch(op){
  		...
  		case massdekl:{ 
  			x=get_x(i,1);
  			create_tri_array(x,i);
  			freestack(i,2);
  			i-=2;
  			break;
  			}
  		case massomist:{		
  			x=get_x(i,1);
  			y=get_x(i,2);
  			write_to_cell(x, y, i);
  			freestack(i,3);
  			i-=3;
  			break;
  			}
  		case mvaartus:{
  			x=get_x(i,1);
  			tri_array_value(x, i);
  			i-=1;
  			break;
  			}
  		}
  	...
  }