Trigoli laiendamine

Viktor Massalogin - 3.05.2006

Ülesanne

Lisada keelele:

 1. Eel- ja Järelkontrolliga kordus kujul
 2. WHILE <tingimus> DO
   <operaator>
  
  
  DO
   <operaator>
  WHILE <tingimus>
 3. Plokklause kujul
 4. BEGIN
   <operaator>;
   <operaator>;
   <operaator>
  END

Programmi näidis:

#
READ n; F := 1; I := 0;
WHILE I <= n DO
 BEGIN
  I := I + 1;
  F := F * I
 END;
WRITE F
#

Grammatika täiendus

`operaator' -> `plokk'
`plokk' -> `plokk1'END
`plokk1' -> BEGIN`operaatorid'

`operaator' -> `loop'
`loop' -> `whiletingimus'DO`operaator'
`loop' -> `loop1'`whiletingimus'
`loop1' -> DO`operaator'
`whiletingimus' -> WHILE`loogilav'

Semantika täiendus

P49=27 $ P49: `plokk' -> `plokk1' END
P51=28 $ P51: `loop' -> `whiletingimus' DO `operaator'
P52=28 $ P52: `loop' -> `loop1' `whiletingimus'
P54=29 $ P53: `whiletingimus' -> WHILE `loogilav'

Interpretaatori täiendus

...
#define plokk 27	// S E M A N T I C S
#define loop 28
#define whilet 29 

...
// Operaatori trükk
void tprop(int s) {
  switch(s) {
    ...
    case plokk:  fprintf(Logi,"PLOKK ");  break;
    case loop:  fprintf(Logi,"LOOP ");  break;
    case whilet: fprintf(Logi,"WHILE ");  break;
    ...
  }
}

// Tabulaatorid programmide trükiks
void tabs(int n) {
  while( n-- )
    fprintf(Logi," ");
}

// Operaatori teksti trükk analüüsi puu järgi - on ümberkirjutatud
//  tabulaatoritega programmi teksti trükiks,
//  levels  - tabulaatorite tase,
//  levels=0 - trükk reasse,
//  tagastab järgmisele operaatorile viit,
//   kuna trükib korraga ka IF()THEN järgnevat

struct top* print_Op( struct top *t, char levels ) {
  struct top* d;
  char levels1;

  if( !t ) return NULL;

  switch( t->sem )
  {
    case labl:
      d=t->down;
      fprintf(Logi,"%s: ",T[d->leks]); if(levels) ps();
      break;

    case lugem:
    case kirjut:
      if(levels) tabs(levels);
      tprop(t->sem);
      d=t->down;
      fprintf(Logi,"%s",T[d->leks]); if(levels) ps();
      break;
      
    case suunam:
      if(levels) tabs(levels);
      tprop(t->sem);
      d=t->down->down;
      fprintf(Logi,"%s",T[d->leks]); if(levels) ps();
      break;

    case kuisiis:
      if(levels) tabs(levels);
      fprintf(Logi,"IF ");
      print_Op( t->down, 0 );
      fprintf(Logi," THEN ");
      if(levels) {
        ps();
        t = t->right;
        levels1 = levels+1;
        print_Op( t, levels1 );
      }
      break;

    case loop:
      if(levels) tabs(levels);
      d = t->down;
      levels1 = levels ? levels+1 : 0;
      if( d->sem == whilet ) {
        print_Op( d, 0 );            // WHILE ()
        fprintf(Logi," DO"); if(levels) ps();  //     DO
        print_Op( d->right, levels1 );     //   ..
      }
      else {
        fprintf(Logi,"DO "); if(levels) ps();  // DO
        print_Op( d, levels1 );         //   ..
        if(levels) tabs(levels);
        print_Op( d->right, levels );      // WHILE ()
      }
      break;

    case whilet:
      fprintf(Logi,"WHILE ");
      print_Op( t->down, 0 );
      if(levels) ps();
      break;

    case plokk:
      if( !levels )
        fprintf(Logi," PLOKK ");  // Do not scribe blokk in line
      else {
        tabs(levels);
        fprintf(Logi,"BEGIN"); ps();
        d = t->down;
        levels1 = levels+1;
        do
          d = print_Op( d, levels1 );
        while( d );
        tabs(levels);
        fprintf(Logi,"END"); ps();
      }
      break;

    case omist:
      if(levels) tabs(levels);
      d=t->down;
      print_Op( d, 0 );
      tprop(t->sem);
      print_Op( d->right, 0 );
      if(levels) ps();
      break;

    default:      
      d=t->down;
      if( d )
        fprintf(Logi,"(");
      print_Op( d, 0 );
      if(t->leks)
        fprintf(Logi,"%s",T[t->leks]);
      else
        tprop(t->sem);     
      if( d ) {
        print_Op( d->right, 0 );
        fprintf(Logi,")");
      }
      if(levels) ps();
      break;
  }

  return t->right;
}

// TRIGOL-keelsete programmide trükk puu järgi
void p_prog(struct top *root){
  struct top *t;
  t=root->down;
  fprintf(Logi,"</FONT><PRE>#<BR>");
  while( t = print_Op(t,1) );
  fprintf(Logi,"#</PRE>");
}


// TRIGOL-keelsete programmide interpretaator
void trigol_Int(struct top *root) {
  ...
  switch(op) {
    ...
    case whilet: {
      x=get_x(i,1);
      freestack(i,1);
      i-=1;
      if( x==0 ) {
        if( t->right )
          t = t->right; // out from loop
        t = t->up;
        goto naaber;
      }      
      break;      
    }
    case loop:  goto down;
    case plokk: break;
    
    ...
}
...

Failid

Logifailid