Jaan Liira EE EN

Phd (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia)
MSc (taimeökoloogia)
MSc (biostatistika)

Taimeökoloogia kaasprofessor
Adaptiivse maaeluökoloogia töörühm
Botaanika osakond
Ökoloogia ja Maateaduste Instituut
Tartu Ülikool
Ülikooli 17-404
Tartu Ülikool
Tartu 51005
Eesti
Mob. +372-5240798
e-mail: jaan.liira@ut.ee


CV ja Publikatsioonid (ETIS.ee)
Phd (Plant ecology)
MSc (Plant Ecology)
MSc (Biostatistics)

Associate professor
Group of Adaptive rural ecology
Department of Botany
Institute of Ecology and Earth Sciences
University of Tartu
Lai 40
Tartu EE51005
Estonia
Tel. +372-7376230
Fax. +372-7376222
e-mail: jaan.liira@ut.ee


CV and Publication listTöös olevad teemad

* Elurikkuse adaptiivökoloogia põllumajandusmaastikes
* Biotoobi kvaliteedist ja aja- ja ruumiskaalast sõltuvate protsesside roll elurikkusele inimese domineeritud maastikes
* Elurikkuse funktsionaalne ökoloogia
* Liikide funktsionaalne adaptiivsus ja koosluste vastupanuvõime erinevatele häiringutele ja maastikus toimuvatele muutustele
* Taimede funktsionaalsete rühmade omavaheliste hierarhiliste interaktsioonide roll metsades ja teistes puistu tüüpi kooslustes
* Taimede võimekus kasutada asendusbiotoope, nagu vanad pargid, koridorid ja erinevad servakooslused
* Ohustatud liikide ökoloogia
* Metsakoosluste ja -liikide ökoloogilised reaktsioonid inimeste põhjustatud häiringutele
* Ajalis-ruumilised protsessid kooslustes seoses maakasutusega
* Servakoosluste ökoloogia
* Teadus praktikasse: Koosluste seiremetoodikate arendamine

Pehmem teadustoodang

Avalik meedia:

Ettekanne Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetusega rohumaaribade taimestiku seire seminaril " Põllumajandusmaastike rohumaaribade ABC" (23.11.2021)
Ettekanne Elurikkuse kriis ja mõju inimeste tarbitavatele hüvedele (MAK, 28 sept 2020, TÜ loomaökoloogia seminar 3 nov 2020)
Video-veebinari "Põllumehe pärastlõuna teadlasega" ettekanne Maamajanduse Infokeskuses teemal Põllumajanduse ja ümbritseva maastiku omavahelised suhted (30.03.2017)
ERR Novaator "Teaduse 100 sekundi video":
* Tarnad
* Pargid kui metsade asenduskooslused

Uudised Eesti metsanduse arengukava koostamisest: ERR, TV3

Raamatud:
* Liira, J. 2009. Olemasolevate koosluste seiremetoodikate hindamine ning soovitusi Natura 2000 elupaikade seisundi seiremetoodika edendamiseks
* Toom,M., Liira, J., Kull, T. 2016. Tarnad - The genus Carex L. in Estonia.

Artiklid:
2019 Liira, J. 2019 Novaator: "Vanad põldudevahelised metsatukad on ökohüvede allikad"
Liira, J. 2019 Novaator: "Tigude ja nälkjate arvukus metsades ja metsaservades"
Liira, J. 2017 Novaator: "Vereimejatel puukidel on Eestis raske elu."
Liira, J. 2017. Kuidas raied metsas taimi mõjutavad?. Sinu Mets 2017/3: 22-23. pdf
Novaator 2017: Samblikukoosluste kohanemine reostusega
Novaator 2016: Põllumajanduspoliitika ei suuda pidurdada elurikkuse hüvede kadu
Novaator 2010: Põllumajandusmürgid ohustavad põldude elurikkust.
Novaator 2007: Korralikku põllumeest aitab lepatriinude armee
Novaator 2012: Metsataimed on leidnud endale mõisaparkidest varjupaiga
Novaator 2012: Kümme aastat kestnud eksperiment: heinamaa, päikesepaiste ... ja suhkur
Aavik, T., Liira, J. 2009. Kuhu küll kõik lilled jäid? Põlluservade tähtsusest. Eesti Loodus
EC 2010: Promoting biodiversity through agricultural field boundaries
Päevaleht 2010: Võrtsjärv on ohus: pilliroog ja vesiroosid ajavad jä rve umbe
Sirp: Liira, J. 2012 Õgija jäljed Maal
YouTube: Kohv,K. Liira, J. 2013 "The resilience of the forest field layer to anthropogenic disturbances depends on site productivity"

Suuremad projektid:

Tippkeskus EcolChange blogi
Adaptiivökoloogia
Horisont 2020 projekt EFFECT
Taim-taim interaktsioonid rohttaimede evolutsiooni suunajana (K.Zobel)
Tippkeskus FIBIR
BioDiversa: smallFOREST
FLEUR
ESF: AgriPopes
FP5: GreenVeins
Research topics

Adaptive rural ecology
The role of spatio-temporal processes and habitat quality as drivers of biodiversity in human dominated landscapes
Functional ecology within the biodiversity
The functional adaptive reaction of species and the resilience of communities to disturbances and changes in landscape
The importance of hierarchical interaction between functional guilds in forest and other woodland habitats
Species' success using surrogate habitats, such as old parks, corridors and other linear habitats.
The multi-scale ecology of endangered species
The response of forest species to anthropogenic disturbances
Spatio-temporal ecology
Ecology of boundary (edge) communities

e.g. in blog of ut "Manor parks as refugia for forest plants"

Projects:

The Centre of Excellence: EcolChange blog
The plant-plant interactions as drivers of herbaceous plant evolution
The Centre of Excellence: FIBIR
BioDiversa: smallFOREST
FLEUR
ESF: AgriPopes
FP5: GreenVeinsVarasemad avaldatud artiklid / Earlier papers
Kõik lood - mine vaata ETISest / Full list: ETIS
...
...
Schmidt, T.; Arens, P.; Smulders, M.J.M.; Billeter, R.; Liira, J.; Augenstein, I.; Durka, W. (2009). Effects of landscape structure on genetic diversity of Geum urbanum L. populations in agricultural landscapes. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 204(7), 549 - 559. www

Liira, J.; Sepp, T. (2009). Indicators of structural and habitat natural quality in boreo-nemoral forests along the management gradient. Annales Botanici Fennici, 46(4), 308 - 325. www

Jüriado, I.; Liira, J. (2009). Distribution and habitat ecology of the threatened forest lichen Lobaria pulmonaria in Estonia. Folia cryptogamica Estonica, 46, 55 - 65. www

Jüriado, I.; Liira, J.; Paal, J. (2009). Diversity of epiphytic lichens in boreo-nemoral forests on the North-Estonian limestone escarpment: the effect of tree level factors and local environmental conditions. The Lichenologist, 41(1), 81 - 96. www

Aavik, T.; Liira, J. (2009). Agrotolerant and high nature-value species - plant biodiversity indicator groups in agroecosystems. Ecological Indicators, 9(5), 892 - 901. www

Jüriado, I.; Liira, J.; Paal, J.; Suija, A. (2009). Tree and stand level variables influencing diversity of lichens on temperate broad-leaved trees in boreo-nemoral floodplain forests . Biodiversity and Conservation, 18(1) 105-125. www

Ejrnaes, R.; Liira, J.; Poulsen, R.; Nygaard, B. (2008). When has an abandoned field become a semi-natural grassland or heathland? Environmental Management, 42(4), 707 - 716. www

Aavik, T.; Jõgar, Ü.; Liira, J.; Tulva, I.; Zobel, M. (2008). Plant diversity in a calcareous wooded meadow - management continuity and colonization debt. Journal of Vegetation Science, 19(4), 475 - 484. Aavik, T.; Augenstein, I.; Bailey, D.; Herzog, F.; Zobel, M.; Liira, J. (2008). What is the role of local landscape structure in the vegetation composition of field boundaries? Applied Vegetation Science, 11(3), 375 - 386.

Gerhold, P.; Pärtel, M.; Liira, J.; Zobel, K.; Prinzing, A. (2008). Phylogenetic structure of local communities predicts the size of the regional species pool. Journal of Ecology, 96(4), 709 - 712.

Liira, J.; Schmidt, T.; Aavik, T.; Arens, P.; Augenstein, I.; Bailey, D.; Billeter, R.; Bukacek, R.; Burel, F.; De Blust, G.; de Cock, R.; Dirksen, J.; Edwards, P.J.; Hamersky, R.; Herzog, F.; Klotz, S.; Kuhn, I.; Le Coeur, D.; Miklova, P.; Roubalova, M.; Schweiger, O.; Smulders, M.J.M.; van Wingerden, W.K.R.E.; Bugter, R.; Zobel, M. (2008). Plant functional group composition and large-scale species richness in European agricultural landscapes. Journal of Vegetation Science, 19(1), 3 - 14. www

Billeter, R.; Liira, J.; Bailey, D.; Bugter, R.; Arens, P.; Augenstein, I.; Aviron, S.; Baudry, J.; Bukacek, R.; Burel, F.; Cerny, M.; De Blust, G.; de Cock, R.; Diekoetter, T.; Dietz, H.; Dirksen, J.; Dormann, C.; Durka, W.; Frenzel, M.; Hamersky, R.; Hendrickx, F.; Herzog, F.; Klotz, S.; Koolstra, B.; Lausch, A.; Le Coeur, D.; Maelfait, J. P.; Opdam, P.; Roubalova, M.; Schermann, A.; Schermann, N.; Schmidt, T.; Schweiger, O.; Smulders, M. J. M.; Speelmans, M.; Simova, P.; Verboom, J.; van Wingerden, W. K. R. E.; Zobel, M.; Edwards, P. J. (2008). Indicators for biodiversity in agricultural landscapes: a pan-European study. Journal of Applied Ecology, 45(1), 141 - 150.

Dormann, C. F.; Schweiger, O.; Arens, P.; Augenstein, I.; Aviron, S; Bailey, D.; Baudry, J.; Billeter, R.; Bugter, R.; Bukacek, R.; Burel, F.; Cerny, M.; Cock, R. D.; Blust, G. D.; DeFilippi, R.; Diekotter, T.; Dirksen, J.; Durka, W.; Edwards, P. J.; Frenzel, M.; Hamersky, R.; Fendrickx, F.; Herzog, F.; Klotz, S.; Koolstra, B.; Lausch, A.; Coeur, D. L.; Liira, J.; Maelfait, J. P.; Opdam, P.; Roubalova, M.; Schermann-Legionnet, A.; Schermann, N.; Schmidt, T.; Smulders, M. J. M.; Speelmans, M.; Simova, P.; Verboom, J.; Wingerden, W. v.; Zobel, M. (2008). Prediction uncertainty of environmental change effects on temperate European biodiversity. Ecology Letters, 11(3), 235 - 244.

Liira, J.; Aavik, T.; Parrest, O.; Zobel, M. (2008). Agricultural sector, rural environment and biodiversity in the central and eastern European EU member states. Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment Series, 2(1), 46 - 64.

Dormann, C. F.; Schweiger, O.; Augenstein, I.; Bailey, D.; Billeter, R.; De Blust, G.; DeFilippi, R.; Frenzel, M.; Hendrickx, F.; Herzog, F.; Klotz, S.; Liira, J.; Maelfait, J.P.; Schmidt, T.; Speelmans, M.; van Wingerden, W. K. R. E.; Zobel, M. (2007). Effects of landscape structure and land-use intensity on similarity of plant and animal communities. Global Ecology and Biogeography, 16(6), 774 - 787.

Liira, J; Sepp, T, Parrest, O. 2007. The forest structure and ecosystem quality in conditions of anthropogenic disturbance along productivity gradient. - Forest Ecology and Management 250 (1): 34-46. DOI:10.1016/j.foreco.2007.03.007

Pärtel, M.; Helm, A.; Reitalu, T.; Liira, J.; Zobel, M. (2007). Grassland diversity related to the Late Iron Age human population density. Journal of Ecology, 95(3), 574 - 582.

Schweiger, Oliver; Musche, Martin; Bailey, Debra; Billeter, Regula; Diekotter, Tim; Hendrickx, Frederik; Herzog, Felix; Liira, Jaan; Maelfait, Jean-Pierre; Speelmans, Marjan; Dziock, Frank (2007). Functional richness of local hoverfly communities (Diptera, Syrphidae) in response to land use across temperate Europe. Oikos, 116, 461 - 472.

Hendrickx, F.; Maelfait, J.P.; van Wingerden, W.; Schweiger, O.; Speelmans, M.; Aviron, S.; Augenstein, I.; Billeter, R.; Bailey, D.; Bukacek, R.; Burel, F.; Diekotter, T.; Dirksen, J.; Herzog, F.; Liira, J.; Roubalova, M.; VanDomme, V.; Bugter, R. (2007). How landscape structure, land-use intensity and habitat diversity affect components of total arthropod diversity in agricultural landscapes. Journal of Applied Ecology, (44, 2), 340 - 351. DOI:10.1111/j.1365-2664.2006.01270.x

Jüriado, I., Suija, A., & Liira, J. 2006. Biogeographical determinants of lichen species diversity on islets in the West-Estonian Archipelago. - Journal of Vegetation Science 17 (2): 125-134.

Öpik, M., Moora, M., Liira, J. & Zobel, M. 2006. Composition of root-colonizing arbuscular mycorrhizal fungal communities in different ecosystems around the globe. - Journal of Ecology 94:778-790. doi:10.1111/j.1365-2745.2006.01136.x

Öpik, M.; Moora, M.; Liira, J.; Rosendahl, S.; Zobel, M. (2006). Comparison of communities of arbscular mycorrhizal fungi in roots of two Viola species. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology, Ecology, 55(1), 3 - 14.

Liira, J., Püssa, K. & Peterson, U. 2006. The radiance contrast of forest-to-clearcut edges on a medium resolution Landsat Enhanced Thematic Mapper satellite winter image. - International Journal of Remote Sensing 27 (13): 2753-2766. doi: 10.1080/01431160600593023

Ingerpuu, N., Liira, J. & Pärtel, M. 2005. Vascular plants facilitated bryophytes in a grassland experiment. - Plant Ecology 180 (1): 69-75. www

Zobel, M., Otsus, M., Rünk K., Liira, J. 2005. Can long-distance dispersal shape the local and regional species pool? - Folia Geobotanica 40: 35-44.

Herzog, F., Steiner, B., Bailey, D., Baudry, J., Billeter, R., Bukàcek, R., De Blust, G., De Cock, R., Dirksen, J., Dormann, C., De Filippi, R., Frossard, E., Liira, J., Stöckli, R., Schmidt, T., Thenail, C., Van Wingerden, W., Bugter, R. 2006. Assessing the intensity of temperate European agriculture at the landscape scale. - European Journal of Agronomy 24: 165-181.

Schweiger, O., Maelfait, J.P. Van Wingerden, W., Hendrickx, F. Billeter, R., Speelmans, M., Augenstein, I., Aukema, B., Aviron, S., Bailey, D., Bukacek, R., Burel, F., Diekötter, T., Dirksen, J., Frenzel, M., Herzog, F., Liira, J., Roubalova, M., Bugter, R. 2005. Quantifying the impact of environmental factors on arthropod communities in agricultural landscapes across organizational levels and spatial scales. - Journal of Applied Ecology 42: 1129-1139.

Puidet, E., Liira, J., Paal, J., Pärtel, M., Pihu, S. 2005. Morphological variation in eight taxa of Anthyllis vulneraria s. lato (Fabaceae). - Annales Botanici Fennici 42: 293-304. www pdf

Kohv, K., Liira, J. 2005. Anthropogenic disturbances, structural changes and indicators in the boreal forest. - Scandinavian Journal of Forest Research 20: 122-134.

Meier, E., Paal, J., Liira, J., Jüriado, I. 2005. Influence of tree stand age and management to the species diversity in Estonian eutrophic alvar and boreo-nemoral Pinus silvestris forests. - Scandinavian Journal of Forest Research 20: 135-144.

Püssa, K., Liira, J., Peterson, U. 2005. The effects of successional age and forest site type on radiance of forest clear-cut communities. - Scandinavian Journal of Forest Research 20: 79-87.

Lepik, M., Liira, J., Zobel, K. 2004. The space-use strategy of plants with different growth forms, in a field experiment with manipulated nutrients and light. - Folia Geobotanica 39: 113-127.

Peterson, U., Püssa, K., Liira, J. 2004. Issues related to delineation of forest boundaries on Landsat thematic Mapper winter images. - International Journal of Remote Sensing 25(24): 5617-5628. link.

Cantero, J.J., Liira, J., Cisneros, J.M., Gonzalez, J., Nuñez, C., Petryna, L., Cholaky, C., Zobel, M. 2003. Species richness, alien species and plant traits in Central Argentine mountain grasslands. - Journal of Vegetation Science 14: 129-136.

Vellak, K., Paal, J., Liira, J. 2003. Diversity and distribution pattern of bryophytes and vascular plants in a boreal spruce forest. - Silva Fennica 37(1): 3-13. www

Jüriado, I., Paal, J., Liira, J. 2003. Epiphytic and epixylic lichen species diversity in Estonian natural forests. - Biodiversity and Conservation 12: 1587-1607.

Ingerpuu, N., Vellak, K., Liira, J. & Pärtel, M. 2003. Relations between species richness patterns of plant layers in deciduous forests at the North-Estonian limestone escarpment. - Journal of Vegetation Science 14(5): 773-780.

Öpik, M., Moora, M., Liira, J., Kõljalg, U., Zobel,M., Sen,R. 2003. Divergent arbuscular mycorrhizal fungal communities colonize roots of Pulsatilla spp. in boreal Scots pine forest and grassland soils. - New Phytologist 160(3): 581-593. www

Liira, J., Zobel, K., Mägi, R., Molenberghs, G. 2002. Vertical structure of herbaceous canopies: the importance of plant growth-form and species-specific traits. - Plant Ecology 163: 123-134. www

Zobel, M., Otsus, M., Liira, J., Moora, M., Möls, T. 2000. Is small-scale species richness in a calcareous grassland limited by seed availability or microsite availability? - Ecology 81: 3274-3282.

Liira J., Zobel K. 2000. Vertical structure of a species-rich grassland canopy, treated with additional illumination, fertilization and mowing. - Plant Ecology 146: 183-193.

Pärtel, M., Zobel, M., Liira, J., Zobel, K. 2000. Species richness limitations in productive and oligotrophic plant communities. - Oikos 90: 191-193.

Liira, J., Zobel, K. 2000. The species richness-biomass relationship in herbaceous plant communities: what difference does the incorporation of root biomass data make? - Oikos 91: 109-114.

Zobel, M., Pilt, I., Moora, M., Pärtel, M., Liira, J. 1999. Small-scale dynamics of plant communities in an experimantally polluted and fungicide-treated subarctic birch-pine forest. - Acta Oecologica 20:29-37.

Zobel, K., Liira, J. 1997. A scale-independent approach to the richnessM vs biomass relationships in ground-layer communities. - Oikos 80: 325-332.


Varia


Peterson, U., Liira, J., Budenkova, J. & Kiviste, A. 2006. Forest cover changes since mid-1980s in the eastern Baltic region, evaluated with multitemporal Landsat imagery. - In: Lafortezza, R. & Sanesi, G. (eds.). Patterns and processes in forest landscapes. Consequences of human management. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze. Pp. 393-397.
Peterson, U., Liira, J., Püssa, K. 2005. Rates and patterns of forest cover change since the mid-1980s in the Eastern Baltic region, evaluated with multitemporal Landsat imagery. In: Proceedings of ForestSat 2005 in Boras, May 31 - June 3. Ed. by Hakan Olsson. Swedish National Board of Forestry: 2005, 18 - 22.
Püssa, K., Liira, J., Peterson, U. 2005. Transitional and abrupt edges of forest to non-forest boundaries on medium resolution Landsat TM winter images. In:Proceedings of ForestSat 2005 in Boras, May 31 - June 3.Ed. by Hakan Olsson. Swedish National Board of Forestry: 2005, 79 - 83.
Meier, E.; Paal, J.; Liira, J. (2004). The influence of stand age and management on species diversity in alvar and boreo-nemoral forests. In: A.Kangur (ed.) Natural disturbances and ecosystem-based forest management. Proceedings of the International Conference, Tartu, Estonia, 27-29 May, 37: 31-32.
Ejrnæs, R., Stabbetorp, O., Bratli, H., Liira, J., Aude, E., Nygaard, B. & Poulsen, R.S. 2005. The Valuation of Habitats for Conservation - Concepts, methods and applications. (TemaNord 2005:519). Nordisk Ministerråd, København. (ISBN 92-89311320) pdf
Zobel, M., Zobel, K., Pärtel, M., Moora, M. and Liira, J. 1998. Taimede kooselu - miks liigiline mitmekesisus looduses varieerub? - In: Engelbrecht, J. (ed.), Eesti Vabariigi teaduspreemiad 1998. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, pp. 46-53.
Viimati täiendatud 11.09.2009