Eesti keele süntaksianalüsaator

Eesti keele sünatksianalüsaatori viimane version on VISL Constraint Grammar'i formaadis ja kättesaadav siit

Eesti keele süntaksianalüsaatori Windowsi-versioonid on kirjutatud Tartu Ülikoolis Tiina Puolakaineni (morfoloogiline ühestamine, programmide integratsioon ja kasutajaliides) ning Kaili Müürisepa (süntaktiline analüüs) poolt. Programmides kasutatakse OÜ Filosofti morfoloogiaanalüsaatori ja lausestaja teeke

Need programmid on mõeldud akadeemiliseks uurimistööks ning abivahendiks keeleõppel. Ootan tagasisidet ja andmeid programmide kasutamise kohta kaili.muurisep(ät)ut.ee