Keeletehnoloogia uurimisrühm tegutseb Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis ning koostöös eesti- ja üldkeeleteaduse instituudi arvutuslingvistika teadlaste ja tudengitega moodustab arvutilingvistika uurimisrühma. Teadustöö põhisuunad on kajastatud institutsionaalses uurimisteemas IUT20-56 Eesti keele arvutimudelid (2014-2019, vastutav täitja Heiki-Jaan Kaalep) ja lõppenud sihtfinantseeritavas teemas SF0180078s08 Formalismid ja efektiivsed algoritmid loomuliku keele töötlemiseks ja nende rakendamine eesti keelele (2008-2013, vastutav täitja Mare Koit) >> Eesti Arvutiteaduse Tippkeskus.

Sündmused

2014

2013

  • 18. oktoobril ATI päev. Töörühma tutvustus
  • 10. oktoobril pidas Tiina Puolakainen kursuses Sissejuhatus informaatikasse loengu teemal Keeletehnoloogia. (Vt video.)
  • 18.-19. aprillil 12. Eesti rakenduslingvistika konverents Tallinnas.
  • 20. märtsil esinesid Tartu Ülikoolis külalised Ulmi ülikoolist: 1) Florian Nothdurft: Trust and Explanations in Human-Computer Interaction. 2) Prof. Wolfgang Minker: Spoken Dialogue in Technical Companion Systems.
  • 25. veebruaril külastas Tartu Ülikooli prof Bipin Indurkhya (Hyderabad, Krakow) ja pidas loengu Perceptual Similarity, Visual Metaphor and Creativity. Vt ka http://www.humanamente.eu/Interviews.html

2012

2011

2010

  • 3.-7. mail lühikursus MTAT06.039 Challenges of Spoken Dialogue Systems, 2 EAP. Lektor TÜ külalisprofessor dr. Kristiina Jokinen (Helsingi Ülikool).
  • 8.-12. märtsil lühikursus MTAT06.042 Statistical NLP with Java, 2 EAP. Lektor dr. Graham Wilcock (Helsingi Ülikool).

Varasemad sündmused

Slaide

Õppetooli tutvustus .ppt
Õppetooli tutvustus õppekavade akrediteerimisel (1. novembril 2005 .ppt)
Õppetooli olukord (veebruar 2005, ATI seminar .ppt)
Õppetooli tutvustus sisseastujaile (september 2003 .ppt

Töörühma poster 2008