Tehisintellekt I
Artificial Intelligence I
MTAT.06.008
6 EAP

Programm
Teema
I.
1.
Intellektitehnika kujunemine ja põhiküsimused.
Mis on intellektitehnika ja mis on tehisintellekt?
2. Tehisintellektisüsteemide põhiliigid ja ehitus.
3. Tehisintellekti põhiküsimused.
4. Mis on tehisintellekti tehnika?
5. Probleemid ja probleemilahendus.
II.
6.
Teadmuse esitus.
Teadmuse mõiste. Teadmuse esituse meetodid.
7. Produktsiooniline teadmuse esitus.
8. Semantilised võrgud.
9. Freimid.
10. Esimest järku predikaatarvutus teadmuse esitusel.
11. Mittetäielik teadmus ja mittemonotoonsed loogikad.
12. Hägus teadmus. Hägusad hulgad ja loogikad.
13. Teadmuse esituse meetodite võrdlus.
III.
14.
Probleemilahendus.
Probleemilahendusmeetodite liigitus.
III.A
15.
Otsing.
Pime otsing puul.
16. Pime otsing graafil.
17. Heuristiline otsing graafil.
18. Heuristilise otsingu algoritme.
19. Otsing mängupuul.
III.B.
20.
Osandamine.
Probleemilahendus osandamise teel.
III.C.
21.
Teoreemide automaatne tõestamine.
1. järku predikaatarvutuse valemi teisendamine disjunktide hulgaks.
22. Resolutsioonimeetod.
23. Teoreemide automaatne tõestamine resolutsioonimeetodil.
24. Küsimustele vastamine kui teoreemide tõestamine.
III.D.
25.
Teisi probleemilahendusmeetodeid.
Tuletused semantilises võrgus ja freimide süsteemis.
26. Kitsenduste rahuldamine.
IV.
27.
Tehisintellekti teisi küsimusi.
Suhtlus loomulikus keeles: teksti analüüs ja süntees.
28. Kõnekommunikatsioon ja -tehnoloogia.(Einar Meister.)
 Vt. ka eestikeelse kõnesünteesi tarkvara http://www.eki.ee/tarkvara/synt.html
29. Tehisnägemine.
30. Masinõpe.
31. Tehisintellekti programmeerimiskeeled.
32. Tehisintellekti riistvara.

Kirjandus
M. Koit, T. Roosmaa. Tehisintellekt. Tartu, TÜ Kirjastus, 2011.

Täiendav kirjandus
1. M. Ginsberg. Essentials of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann Publ., 1993.
2. E. Rich, K. Knight. Artificial Intelligence. Mc Graw Hill, 1991.
3. S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, 2010, 2003.
4. Resolutsioonimeetod. Koost. M. Koit. Tartu Ülikool, 1989.
5. T. Tamme, T. Tammet, R. Prank. Loogika: mõtlemisest tõestamiseni. Tartu, TÜ, 2002, 1997.


2013./2014. õ.-a. sügissemester

Vt ka http://www.ai-class.com/

Loengud kolmapäeval kell 16.15-18 Liivi 2-405 ja reedel kell 10.15-12 Liivi 2-404.
Loengumaterjalid: http://moodle.ut.ee/

Kordamisküsimused