Prognoos kuueks kuuks: mai 2024 – oktoober 2024


Uuendanud 6. mail 2024 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/. Alates 2020. aastast on kasutusel ka Meteoblue prognoos, mis lähtub nii NOAA, kui Euroopa Keskuse (ECMWF) mudelarvutustest: https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/seasonaloutlook/

 Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest - uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest - kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1991 - 2020. a. keskmised Riigi Ilmateenistuse andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


                                                                                                   

Kommentaar. Väga vahelduva ilmaga aprill oli mõne kraadikümnendikuga paljuaastasest keskmisest soojem – selles osas läks kuu aega tagasi tehtud prognoos täppi. Aprill oli ka poolteist korda paljuaastasest keskmisest soojem – selles osas prognoos täppi ei läinud, lubades keskmisele lähedast sajuhulka.

Uus prognoos näitab mõõdukalt sooja suve ja sügise algust.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Mai

Mais on suuremal Põhja-Euroopas õhurõhk kaunis kõrge. Ootame soojapoolset ja päikeselist maid, lühiajaliselt külastavad madalrõhkkonnad peaksid siiski keskmisele lähedase hulga vihma tooma.

+9,0

+9,6

+11,5

+12,2

54

56

Juuni

Kõrgrõhuala Põhja-Euroopa kohal püsib, kuid soojas õhus kujunevad madalrõhkkonnad ei jäta meid külastamata, nagu maiski. Ootame soojapoolset ja keskmise sajuhulgaga juunit.

+13,5

+14,4

+15,5

+16,4

88

89

Juuli

Juulis on Põhja-Euroopas õhurõhk vedi kõrgem paljuaastasest keskmisest. Ootame soojapoolset ja keskmise sajuulgaga juulit.

+17,5

+18,1

+18,0

+18,7

67

67

August

Juulile sarnane tavalisest natuke kõrgem õhurõhk Põhja-Euroopas jätkub. Ootame keskmisest veidi soojemat ja keskmise sajuhulgaga augustit.

+17,3

+17,8

+16,7

+17,3

79

79

September

Õhurõhk Põhja-Euroopas on lähedal paljuaastasele keskmisele. Sügisene „madalrõhkkondade konveier“ Atlandilt hakkab tasapisi käivituma, kuid ilm püsib paljuaastasest keskmisest veidi soojem ja normaalse sajuhulgaga.

+13,3

+14,0

+11,8

+12,6

55

53

Oktoober

Põhja-Atlandil on õhurõhk tavalisest madalam, Loode-Venemaal ja Uurali piirkonnas tunduvalt kõrgem. Niisugune õhurõhkkondade paigutus toob meile suhteliselt palju sooja ja niisket õhku lõunakaartest. Oodata on sooja- ja sajusepoolset oktoobrit.

+8,3

+9,0

+6,0

+6,9

68

73

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu Eesti
Riigi Ilmateenistusest ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service