Prognoos kuueks kuuks: august 2020 – jaanuar 2021


Uuendanud 4. augustil 2020 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/. Alates 2020. aastast on kasutusel ka Meteoblue prognoos, mis lähtub nii NOAA, kui Euroopa Keskuse (ECMWF) mudelarvutustest: https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/seasonaloutlook/

 Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1981 – 2010. a. keskmised Riigi Ilmateenistuse andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


                                                                                                                             

Kommentaar. Vastu ootusi oli juuli tavalisest umbes kraadi võrra jahedam ja veerandi võrra sajusem.

Uus prognoos lubab tavapärast varasügist, soojapoolest hilissügist ja pehmet talve algupoolt.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

August

Ootame küllaltki tavapärast augustit nii soojuse kui saju poolest. Vahelduvad Atlandi tsüklonitest põhjustatud sajuperioodid ja päikesepaistelised ilmad kõrgrõhkkonna mõjul.

+16,8

+16,5

+16,2

+16,5

86

80

September

Tavalisest veidi kõrgem õhurõhk valitseb Loode-Venemaal. Läänemerel ja Skandinaavias tegutsevad rohkem madalrõhkkonnad, mille aktiivsus ei erine palju tavalisest varasügisest. Ka septembris on oodata üsna tavapärast soojust ja sadu.

+12,1

+11,8

+10,4

+10,6

67

65

Oktoober

Lääne- ja Kesk-Euroopas on õhurõhk tavalisest veidi kõrgem, Baltimaadel tavaline. Ootame keskmisele lähedast või veidi soojemat oktoobrit, sajab pigem vähevõitu.

+8,3

+8,6

+6,1

+6,5

69

65

November

Lõuna-Euroopas on kõrgrõhkkond ja Atlandi tsüklonid liiguvad hilissügisele tavapäraselt üle Põhja-Euroopa itta, olles tavalisest veidi ägedamadki. Ootame sooja- ja sajusepoolset novembrit, taas on oodata torme.

+3,6

+4,1

+1,3

+1,8

53

58

Detsember

Kõrgrõhkkond Lõuna-Euroopas suunab Atlandi tsüklonid Skandinaaviasse ja Baltimaadesse, kuid itta liikumise blokeerib tugevnev Siberi kõrgrõhkkond. Ootame soojapoolset ja tavalise sajuhulgaga detsembrit.

+0,8

+1,8

-3,3

-2,5

49

52

Jaanuar

Lõuna-Euroopa kõrgrõhuala nõrgeneb. Õhurõhk tõuseb Arktikas ja Siberis. Skandinaavias ja Baltimaades on madalrõhkkonnad tavalisest aktiivsemad. Seega ootame pehme- ja sajusepoolset jaanuari, kuid siiski märgatavalt külmemat, kui möödunud aasta äärmuslikul talvel.

-0,9

+0,2

-4,6

-3,6

48

52

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu Eesti
Riigi Ilmateenistusest ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.