Prognoos kuueks kuuks: mai 2021 – oktoober 2021


Uuendanud 3. mail 2021 Marko Kaasik .

 

Tähelepanu! See prognoos on iseseisev. Ükski Eesti ega välismaa ilmaportaal ei vastuta selle eest, ka siis kui kuvab seda lingina. Kõigi tehniliste ja sisuliste küsimuste ning soovidega palun pöörduda: marko.kaasik(ät)ut.ee. Vabandan kasutajate ees, et ma ei saa alati päris regulaarselt seda prognoosi uuendada ja loodan mõistvale suhtumisele.

 

Prognoos lähtub atmosfääri dünaamika mudelist, mis arvestab maailmamere ja atmosfääri koostoimet (NOAA, USA). See prognoos on tehtud mudeli teise versiooni põhjal, mis on kasutuses alates 2011. aastast: NCEP coupled forecast system model, arvutustulemused vt. http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/. Alates 2020. aastast on kasutusel ka Meteoblue prognoos, mis lähtub nii NOAA, kui Euroopa Keskuse (ECMWF) mudelarvutustest: https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/seasonaloutlook/

 Võrreldes traditsiooniliste statistiliste mudelitega (analoogaastad, regressioonmudelid) on dünaamika mudel teaduslikus mõttes rohkem kui samm edasi, kuid sõltub palju atmosfääri, ookeani ja maismaa seostest, mille modelleerimise ajalugu on palju lühem kui üle poole sajandi pikk atmosfääridünaamika mudelite kogemus. Suure arvutusmahu ja globaalse andmehõive (meteoroloogilised vaatlusandmed) tõttu on globaalse kliima numbriline modelleerimine siiani jõukohane vaid suurematele uurimiskeskustele maailmas. Jooksva kuu prognoosi tegemiseks on kasutatud ka keskmise ajaskaala mudelite arvutusi.

Alates 2010. aasta algusest on NCEP leheküljel korraga kolm erinevat prognoosi: arvutatud viimase 10 päeva, neile eelnenud 10 päeva ja omakorda viimastele eelnenud 10 päeva algandmete põhjal. Igaüks neist prognoosidest on keskmine 40 mudelarvutusest – uus arvutus tehakse neli korda päevas uute laekuvate algandmetega. Kolmest keskmistatud prognoosist kõige usaldusväärsemaks loetakse hiliseimat, kuid võrdlemine kahe eelnevaga annab aimu tulemuste stabiilsusest – kui need erinevad palju, siis on karta, et mudel ei suuda käesolevatest algtingimustest tõepärast prognoosi anda.

NB ! Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaks. Palume arvestada suuremate kõrvalekalletega kui mõne päeva või nädala puhul. Eriti kehtib see sademete kuusummade kohta. 

 

Temperatuurid on toodud eraldi Eesti merelise (Ristna, Hiiumaa) ja kontinentaalse (Tartu) osa kohta. Sademete pikaajaline prognoos on liialt ebatäpne selleks, et erinevusel Eesti eri osade vahel oleks tähtsust. Seetõttu on see prognoos antud ainult Tartu kohta.

Uueks normiks, millega kuukeskmisi prognoose võrreldakse, on aastate 1991 – 2020. a. keskmised Riigi Ilmateenistuse andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/).


                                                                                                                             

Kommentaar. Aprill oli normist paari kraadikümnendiku võrra jahedam ja kolmandiku võrra kuivem, mis ei vasta kuu algul tehtud soojapoolsele ja keskmise sajuhulgaga prognoosile.

Uus prognoos lubab siiski soojapoolset hiliskevadet ja suve.

 

Kuu

Mis laadi ilma ootame?

Temperatuur, ºC

Sademed, mm

Ristna

Tartu

Tartu

norm

prognoos

norm

prognoos

norm

prognoos

Mai

Põhja-Euroopa ilma valitsevad madalrõhualad, mis toovad jahedat ja niisket õhku Põhja-Atlandilt. Mai tuleb jahe ja küllaltki sajune.

+9,0

+8,3

+11,5

+10,6

54

65

Juuni

Põhja-Euroopas on õhurõhk veidi normist kõrgem. Kõrgrõhukese Põhja-Atlandil toob meile õhumasse põhjast, mistõttu ilmad on päikesepaistelised, aga mitte väga soojad. Sajab normi piires.

+13,5

+14,2

+15,5

+15,9

88

87

Juuli

Õhurõhk Põhja-Euroopas on normist veidi kõrgem. Ootame keskmisest natuke soojemat ja tavalise sajuhulgaga juulit.

+17,5

+18,1

+18,0

+18,5

67

67

August

Õhurõhk Põhja-Atlandil ja Arktikas on veidi kõrgem, kui tavaliselt augustis. Ootame keskmisest veidi soojemat ja tavapärase sajuhulgaga augustit.

+16,8

+17,4

+16,2

+16,9

79

77

September

Õhurõhk Põhja-Atlandil ja Arktikas on ka septembris kõrgepoolne ja Baltimaades tavaline. Nähtavasti liiguvad sügisel aktiveeruvad Atlandi tsüklonid Kesk-Euroopasse, tuues ka meile mõõdukalt sadu, aga soojapoolset ilma.

+13,3

+13,9

+11,8

+12,6

55

55

Oktoober

Polaaraladel Euroopast põhjas on õhurõhk kõrge, mistõttu madalrõhkkonnad liiguvad Atlandilt üle Läänemere, tuues meile suhteliselt palju vihma ja tavalisest veidi soojemat ilma.

+8,3

+8,8

+6,1

+6,5

69

75

 


Koostaja ega Tartu Ülikool  ei kanna juriidilist vastutust prognoosi kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Muidugi teeme oma parima, et prognoos oleks täpne ja õigeaegne.

Neither forecaster nor University of Tartu is responsible (in legal terms) on the consequences of using our forecast. However, we do our best to ensure the quality of forecast.


Prognoos on sõltumatu Eesti
Riigi Ilmateenistusest ja teistest rahvuslikest ilmateenistustest.
Forecast is independent of any national meteorological service.