Programmeerimiskeelte semantika, 2009 kevad

Üldinfo

Auditoorne töö

Hinde kujunemine

Suur osa õppetööst toimub seminarivormis, kus aine kuulajad ise on valmistanud mingi teema kirjanduse põhjal ette ja teevad ettekande. Lõpus võib vajadusel toimuda ka väike materjali omandamise test. Hinde kujunemisel lähevadki arvesse

Kirjandus

Härmel Nestra

Ülemkataloogi indeksisse.