Margus Pedaste

  Margus Pedaste
Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Professor of Educational Technology at the University of Tartu
Tartu Ülikool Pedagogicumi juhataja Head of the Pedagogicum of the University of Tartu
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskuse juhataja Head of the Centre for Educational Technology of the Institute of Education at the University of Tartu
Curriculum vitae eesti keeles Curriculum vitae in English
     

Kontaktid

Contacts
e-post: Margus.Pedaste@ut.ee e-mail: Margus.Pedaste@ut.ee
mobiil: 5156095 cell phone: +3725156095