REIN PRANK

Publications on CAL
see also https://www.etis.ee/portaal/isikud.aspx?lang=en

Kursuste koduleheküljed. Home pages of my courses (in Estonian)

1. Matemaatilise loogika elemendid. Elements of Mathematical Logic.
         Sügissemester 1999
            Kevadsemester 2000
            Kevadsemester 2001

2. Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse. Introduction to Mathematical Logic
        Sügissemester 2001

        Sügissemester 2002
      Sügissemester 2004
        Sügissemester 2005
       
Sügissemester 2006

        Sügissemester 2007 – WebCT 

3. Matemaatiline loogika ja algoritmiteooria. Mathematical Logic and Algorithm Theory.
          
4. Algoritmiteooria

5. Informaatika olümpiaadid  Informatics olympiads

6. Õpiprogrammid. CAL Software

7. Diskreetne matemaatika. Discrete Mathematics
        Kevadsemester 2002

8. Õpiprogrammide seminar. Seminar: CAL Software

9. Avaldiste võrduse tuvastamine (seminar)  Seminar on equivalence of expressions

 

Tudengitööde teemasid

T-algebra_1.1.zip