BASKI-EESTI SÕNASTIK

EUSKARA-ESTONIERA HIZTEGITXOA

1000 hitz / 1000 sõna


andma | armastama | meeldima


A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | X | Z

A
 
abendu detsember
aberats rikas
abere loom
aberri isamaa, kodumaa
abeslari laulja
abestu laulma
abiadura kiirus
abiatu minema, lahkuma
abizen perekonnanimi
abuztu august
adar oks; sarv
adibidez näiteks
adierazi seletama; tähendama
adin vanus, iga
adiskide kaaslane
aditu kuulama; kuulma
aditz tegusõna
afari õhtusöök
agertu ilmuma
agian võib-olla
agin hammas
agur! head aega!
ahal izan võima, tohtima; suutma
ahantzi unustama
aharrausi egin haigutama
ahitu väsima
ahizpa õde (naisel)
aho suu
ahots hääl
ahul nõrk
ailegatu saabuma
aingira angerjas
aipatu mainima, nimetama
aire õhk
aise lihtne
aita isa
aitona vanaisa
aizu! kuule!
akabatu lõppema
al kas
ala või
alaba tytar
alai õnnelik
albiste uudis
albo kylg
aldapa kyngas, mägi
alde batetik yhelt poolt
alde egin põgenema
alferrik asjatult
alkate linnapea
alkondara särk
altu kõrge
altxatu tõusma; tõstma
ama ema
amaitu lõpetama
amets unenägu; unistus
amona vanaema
anaia vend
andre naine; proua
anpolai kirss
antz sarnasus
antzara hani
antzeko sarnane
antzoki teater
apaiza kirikuõpetaja, preester
apal riiul
apar vaht
apiril aprill
apur puru, tera
apurtu purustama
aran ploom
arau reegel
arazo probleem; teema
arbel tahvel
ardi lammas
ardo vein
argal kõhn
argazki foto
argi valgus; hele: tark
ariketa harjutus
arima hing
arin kiire
arkatz pliiats
armiarma ämblik
aro ajastu
arrain kala
arraio põrgu
arrano kotkas 
arraro imelik
arratsalde pealelõuna
arraultze muna
arraun aer
arrazoi õigus
arreba õde 
arren palun; sest, et; selleks, et
arriskutsu ohtlik
arropa riided
arrosa roos; roosa
arroz riis
arrunt tavaline
artazi(ak) käärid
arte kuni; vahel, seas
artile vill
arto mais
askatasun vabadus
aske vaba
asko palju
asmo kava, plaan
aspaldi ammu
aspiragailu tolmuimeja
aste nädal
astearte teisipäev
asteazken kolmapäev
astelehen esmaspäev
asti vaba aeg
astindu raputama
astiro aeglaselt
asto eesel
astun raske
atal tykk
ate uks
atera lahkuma; välja võtma
aterpe varjualune
atsegin meeldiv
atzera taas; tagasi
atzo eile
aukeratu valima
aulki tool
aurkitu leidma; end tundma
aurpegi nägu
aurre esiots
ausartu julgema, söandama
auzo naaber
axola mure, hool
aza kapsas
azal nahk, ihu
azaldu seletama; ilmuma
azaro november
azenario porgand
azeri rebane
azkar kiire; tark
azken viimane
azpi all
azterketa eksam
azukre suhkur

B
 
ba olgu, hästi; siis
babes kaitse, vari
badaezbada igaks juhuks
bai jah
baimen luba
baina aga
baitan sees
baizik vaid
bakarrik yksi(nda); ainult
bake rahu
bakoitz iga
balea vaal
banatu jagama, jaotama
bapatean äkki
barkatu vabandama
barre egin naerma
barreiatu levitama
barruan sees
basa metsik
baserri talu
baso mets; (tee)klaas
bat yks
bat-batean äkki
batzu mõni
batzuetan mõnikord
bazkaldu lõunastama
bazkide liige
bazter nurk
baztertu eemaldama; välistama
bederatzi yheksa
begi silm
begira! vaata!
behar vaja olema, pidama
beharbada võib-olla
beharrean asemel
behean all
behi lehm
behin ykskord
behintzat kindasti
beira klaas (materjal)
bela puri
belar rohi
belardi aas
belarri kõrv
belaun põlv
beldur kartus, hirm
beltz must
beltzaran pruun
benetan tõepoolest
beno olgu
berandu hilja
berbera sama
berde roheline
berdin sarnane, sama
berehala kohe; varsti
berezi eriline
bero kuum
berri uus
besarkatu kallistama; embama
beso käsivars
beste muu, teine
betaurreko prillid
bete täis
beti alati
bezala nagu
bezero klient, kunde
bi kaks
biak mõlemad
bidali saatma
bide tee
bider kord
bigun pehme
bihar homme
bihotz syda
bihurtu saama, muutuma; tagasi tulema
bikain suurepärane
biki kaksik
bilatu otsima
bildu koguma
biloba lapselaps
biluzi alasti
biraokatu vanduma, kiruma
birika kops
bitartean sellal kui
bizar habe
bizi elama
bizitza elu; korter
bizkar selg
boltsa kott
borobil ymmargune
borroka võitlus, kaklus
bortxatu sundima; vägistama
bost viis
bota viskama; oksendama; valama
botila pudel
botoi nööp
bukatu lõppema, lõpetama
bular rind
bultz tõukama, lykkama
burdina raud
bur(u)ko padi
buru pea
burusoil kiilakas
buruz peast; kohta, -st

D
 
dagoeneko juba
damutu kahetsema
dardaratu värisema
deabru kurat
debekatu keelama
deitu kutsuma
dena kõik
denbora aeg
diru raha
distiratu särama
doinu viis, meloodia
dortoka kilpkonn

E
 
ebaki lõikama
ebatsi varastama
edan jooma
eden myrk
eder ilus
ederki suurepärane
eduki omama
egarri janu
egia tõsi, tõde
egin tegema
egoera olukord
egoki sobiv
egun päev
egunero igapäevane
egunkari ajaleht
egur puit
eguraldi ilm
eguzki päike
ehizatu kyttima
ehun sada
ekain juuni
ekaitz torm
ekarri tooma
ekialde ida
ele sõna
eleberri romaan
eliza kirik
elkarrekin koos
elur lumi
emakume naine
eman andma; näima
enara pääsuke
entzun kuulma
epaile kohtunik
epe tähtaeg
epel soe, leige
era viis, mood
erabaki otsustama
erabili kasutama
eraiki ehitama
erakusketa näitus
erakutsi näitama
eraman viima, kandma
erantzi lahti riietuma
erantzun vastama
eraztun sõrmus
erbi jänes
erdara võõrkeel
erdi pool; keskus; kesk-
ere ka
eritu haigestuma
erle mesilane
erloju kell
ero hull
erori kukkuma
erosi ostma
erraz lihtne, kerge
erre kypsetama, suitsetama, põletama
errege kuningas
errezatu palvetama
errinozero ninasarvik
erruki kaastunne, halastus
esaldi lause
esan ytlema
eseri istuma
eskailera trepp; redel
eskale kerjus
eskas napp, vähene
eskatu paluma, kysima
eskerga tohutu suur
eskertu tänama
esku käsi
eskubi parem
eskularru kinnas
esnatu ärkama; äratama
esne piim
espetxe vangla
estu kitsas
eta ja
eten lõppema; murduma; murdma
etorkizun tulevik
etorri tulema
etsai vaenlane
etsipen meeleheide, ahastus
etxe maja
etzan lamama; pikali heitma
euli kärbes
euri vihm
euritako vihmavari
Euskadi Baskimaa
euskaldun bask
euskara baski keel
eutsi säilitama
ez ei
ezagutu tundma
ezer mitte midagi
ezin ei või, ei saa
ezker vasak
ezkondu abielluma
ezkutatu peitma
ezkutuan salaja
ezpain huul
eztabaida vaidlus
ezti mesi
eztul köha

F
 
falta viga, puudus
franko palju
fruitu, fruta (puu)vili

G
 
gabe ilma
gai ala, teema, valdkond; sobiv
gailu riist; masin
gain ots, tipp
gainditu yle v. hakkama saama
gainera peale selle, lisaks
gaiso, gaixo haige
gaizki halb, paha
galde egin kysima
galdu kaduma; kaotama; eksima
ganibet nuga
gantz rasv, pekk
garagardo õlu
garai aeg; kõrge
garaitu võitma
garaiz õigeaegselt
garatu arenema
garbigailu pesumasin
garbitu puhastama, pesema
garesti kallis
gari nisu
garrantzitsu tähtis
gatz sool
gau öö; õhtu
gaur täna
gauza asi
gazta juust
gazte noor
gehiago muu, rohkem
gehitu lisama; kasvatama, tõstma, suurendama
gela tuba
gelditu peatuma, jääma
geltoki jaam
geratu jääma; järgi jääma, lõppema
gero pärast, hiljem
geroldio sammal
gerra sõda
gertakizun syndmus; juhtum
gertatu juhtuma
gertu lähedane; valmistuma
gezur vale
gibel maks (-a)
gidatu juhtima
giltza võti
gizarte yhiskond
gizon mees
gogaikarri igav
gogo meel; mõte
gogor raske; karm; jäik
gogoratu mäletama
goi kõrge
goilara lusikas
goiz hommik; vara
gonbidatu kutsuma
gora yles; elagu!
gorabehera probleem
gorde hoidma, pidama, säilitama; loojuma
gordin toores
gorpu laip
gorputz keha
gorri punane
gosari hommikusöök
gose näljane
gozo magus; maitsev
gu meie
guda sõda
guraso (lapse)vanem
gurin või
gurpil ratas
gurutze rist
gustatu meeldima
gutun kiri
gutxi vähe, natuke
guzti kõik

H
 
habia pesa
haiek nemad
hain nii
haize tuul
hala ere kuigi; ikkagi, siiski
hamar kymme
han seal eemal
hanka jalg; koib; käpp
haragi liha
harea liiv
hari nöör; niit; pael
harreman suhe
harri kivi
harritu yllatuma
hartu võtma; saama; vastu võtma
hartz karu
haserre viha
hasi hakkama
hastapen algus
hau see
ha(u)ndi suur
haur laps
hautatu valima
hauts tolm
hazi kasvama; kasvatama
hedatu levima, laienema; laiendama
hegatu lendama
hegazkin lennuk
hego lõuna
helbide aadress
heldu saabuma
hemen siin
herio(tze) surm
herri kyla; rahvas
herrialde maakond
hertsi sulgema, kinni panema
hezur kont, luu
hil surema; tapma; kuu
hiloba haud
hiltzaile mõrvar
hiri linn
hiriburu pealinn
hiru kolm
hitz sõna
hizketa rääkima, kõnelema
hizkuntza keel
hobe parem
hodei pilv
hogei kakskymmend
hona siia
hondartza supelrand
hor seal
hora too seal
hori too; kollane
horma sein
hosto leht
hotz kylm
hozkailu kylmkapp
hurbildu lähenema
hurrengo järgmine
huskeria tyhiasi
huts egin eksima, vigu tegema
hutsik tyhi

I
 
ia peaaegu
iadanik juba
ibai jõgi
ibili käima, liikuma
idatzi kirjutama
idi härg
igande pyhapäev
igel konn
igeri egin ujuma
igo tõusma; ronima; kerkima
ikaragarri hirmus, kohutav, õudne
ikasle õpilane
ikusi vaatama; nägema
ikutu katsuma, puudutama
ikuzi pesema
ilara rida
ilargi kuu
ile juuksed
iletsu karvane
ilun tume, hämar
indaba uba
indar jõud, energia
inguru ymbrus; ymber
inoiz kunagi
inozo rumal
intxaur pähkel
inurri sipelgas
ipar põhi
ipini panema
ipurdi tagumik, perse
irabazi võitma, vallutama, teenima
iragan mööduma; veetma aega
iragarri teatama
irail september
irakasle õpetaja
irakurri lugema
iraun kestma, pysima
ireki avama
irin jahu
iritsi saabuma
iritzi arvamus
irla saar
irrati raadio
irribarre naeratus
irrika soovima
irristatu libisema
irten lahkuma; väljuma
irudi pilt
iruditu näima, tunduma
iseka nali
isil vaikne
ispilu peegel
ito uppuma; lämbuma
itsaso meri
itsu pime
itsusi inetu
iturri allikas
itxi sulgema; lukustama
itxura välimus; sarnasus
itzal vari
itzali kustuma; kustutama
itzuli naasema; tõlkima
izaera väljend, ytlus; iseloom
izar täht
izeba tädi
izen nimi
izenpe allkiri
izerdi higi
izkina nurk
izotz jää
izozki jäätis
izu hirm, õudus

J
 
jabe omanik
jai pidu
jadan(ik) juba
jaiki tõusma
jainko jumal
jaio syndima
jaitsi laskuma
jakin teadma
jakingura uudishimu
jan sööma
janari toit, söök
jantzi riietuma; selga panema
jarri panema; (maha) istuma
jarrai(tu) jätkama; järgnema
jasan kannatama, taluma
jaso tõstma
jator tore, kena
jaun isand, härra
jauzi hyppama
jela jää
jende rahvas
jo lööma
jokabide käitumine
jolastu mängima
jomuga eesmärk
josi õmblema; täis olema

K
 
kafe kohvi
kafetegi kohvik
kaixo! tere!
kale tänav
kaltegarri kahjulik
kamuts nyri
kandela kyynal
kanpo väljaspool; välja arvatud
kantatu laulma
kartzela vangla
katamotz ilves
katu kass
ke suits
keinu egin lehvitama
kemen jõud
kendu eemaldama, ära võtma
kexatu kaebama
kezkati murelik
kide liige
kirikino siil
kirol sport
klarion kriit
klase klass
koba koobas
kokots lõug
kolpatu lööma
kondaira ajalugu
konpondu lahendama, korraldama
konturatu märkama; tajuma
kopa tass
kopeta laup
korapilo sõlm
korrika egin jooksma
kotxe auto
kupel tynn, vaat
kutsatu reostama

L
 
labur lyhike
lagun sõber
lagundu aitama
laino udu
laku järv
lan töö
langabezia tööpuudus
lapiko pott
lapitz pliiats
lapurtu röövima
larru nahk
larunbat laupäev
lasai rahulik, vaikne
laster varsti, kiiresti
lasterkatu kiirustama; jooksma
lau neli
laurden veerand
laztan armas, kallis
leher egin plahvatama, õhku laskma
lehiaketa võistlus
lehiatu võistlema
lehoi lõvi
lehor kuiv
leiho aken
leku koht, asukoht
lekutan kaugel
lepo kael
leun sile, tasane, pehme
liburu raamat
lisatu triikima
lo egin magama
lodi paks
logura uni
lore lill
lortu saama; saavutama; omandama
lotsa häbi
lotu siduma, yhendama
lur maa
lurperatu matma
lurrikara maavärin
lursagar kartul
luze pikk

M
 
madari pirn
madarikatu needma; vanduma
mahai laud
mahats viinamari
maiatz mai
maindire voodilina
maisu õpetaja
maite izan armastama
maiz sageli
makila kepp
makur kõver; kaldus
maleta kohver
malko pisar
maluta helves
margo värv
marraztu joonistama
marroi pruun
marrubi maasikas
martxo märts
masaila põsk
mea kaevandus
mehe õhuke, peenike
mende võim
mendebalde lääs
mendi mägi
merke odav
mesedez palun
miatu uurima
miazkatu lakkuma
mihi keel
mila tuhat
min valu
mingain keel
mintzatu rääkima
mordo ryhm, grupp, kimp
mozkor purjus
moztu lõikama
muga piir
mugitu liikuma
mundu maailm
murgildu sukelduma
musu musi, musu
mutil poiss; noormees
mutur koon; nurk; serv

N
 
nabar hall
nagusi ylemus, juht
nahastu segama, segi ajama
nahi tahtma
nahiko piisavalt, kyllalt, ysna
nahimen tahe
nahiz kuigi
neba vend
negar egin nutma
negu talv
nekatu väsinud
neska tydruk
neurri mõõt, aste
neurtu mõõtma
ni mina
noiz millal
noizbehinka aeg-ajalt
nola kuidas
non kus
nor kes?
norabide suund
noski muidugi

O
 
odol veri
ogi leib
ohar märkus; hoiatus
ohe voodi
ohi(tura) tava, komme; tavaliselt
oihal riie
oihan mets
oihartzun kaja
oihukatu hyydma, karjuma
oilo kana
oin jalg
oinarritu põhinema
oinez jalgsi
oinutsik paljajalu
okela liha
oker vale; halb
olatu laine
olerki luuletus
omen au; räägitakse
on hea
ondoan kõrval; lähedal
ondoren peale, pärast
ondorio tulemus; tagajärg
ongi hästi
ontzi anum; paat, laev
opa izan soovima
opari kingitus
opor puhkus
orain nyyd, praegu
oraindik veel
ordaindu maksma
ordu tund
orduan siis
oroitu meenutama, mäletama
orraztu kammima
orratz nõel
ortzadar vikerkaar
osaba onu
osasun tervis
oso väga
ospatu tähistama
ospetsu kuulus
ospitale haigla
ostatu võõrastemaja
ostegun neljapäev
ostiral reede
ote võib-olla
otsail veebruar
otso hunt
ozen vali, kõva

P
 
pagatu maksma
panpina nukk
paper paber
pare paar
parranda pidu, pummelung
parte hartu osa võtma
patata kartul
patrika tasku
patu saatus
pauso samm
pentsatu mõtlema
perretxiko seen
pilota pall
piper pipar
pisatu kaaluma
piztu syytama; käivitama
polit ilus
portatu käituma
portu sadam
potolo paks
poz rõõm
pozik õnnelik, rõõmus
praka pyksid
preso vangla
prest valmis
probatu maitsma; proovima
puskatu lõhkuma
puzkar peer

S
 
sabai lagi; katus 
sabel kõht
sagar õun
sagardo siider
sagu hiir
saguzahar nahkhiir
saiatu proovima
sakatu vajutama
sakon sygav
saldu myyma
samar ysna
samur õrn
sardeska kahvel
sare võrk
sari auhind, autasu
sarri(tan) tihti, sageli
sartu sisenema; sisse panema
sasi põõsas
saski korv
saskibaloi korvpall
sega vikat
sei kuus
seilu (post)mark
sekulako õudne, kohutav, kole
seme poeg
sendagile arst
sendo kõva, tugev
sentitu tundma; kahetsema
siku kuiv
sinestu uskuma
soineko kleit
soinu heli
soka nöör, köis
soldadu sõdur
sorgin nõid
sori lubatud
sortu tekkima, syndima
su tuli
sudur nina
suerte õnn
suge madu
sukalde köök
sukar palavik
sumin viha
suntsitu lõhkuma, purustama
susmo kahtlus

T
 
taberna baar, kõrts
talde ryhm, meeskond
tamalgarri kurb, õnnetu
tanta tilk
tarte vahe
teilatu katus
teklatu klaviatuur
tipula sibul
tiradore sahtel
toki koht
topatu kohtama; leidma
tori võta
trebetasun võime; oskus
tren rong
tresna riist
txakur koer
txalo egin plaksutama
txalupa paat
txantxa nali
txapel barett
txapeldun meister
txar halb
txartel pilet
txerri siga
txiki väike
tximeleta liblikas
tximist välk
txiro vaene
txirrindula jalgratas
txoko nurk
txori lind
txu egin sylitama

U
 
uda suvi
udaberri kevad
udazken sygis
ugaldu paljunema; kasvama; tõusma
uharte saar
ukabil rusikas
ukatu eitama
ukitu puudutama
ulertu aru saama
ume laps
une hetk
untzi laev
ur vesi
urde siga
urdin sinine
urduri närviline, rahutu
urre kuld
urri oktoober; napp
urrun kauge, eemal
urte aasta
urtarril jaanuar
usain lõhn
uso tuvi
uste ukan mõtlema, arvama
utzi lubama; lahkuma; jätma
uztail juuli
uztarri ike

X
 
xaboi seep
xake male
xirafa kaelkirjak

Z
 
zabal lai, avar
zabalik lahti, avatud
zabor prygi, praht
zabu kiik
zahar vana
zail raske
zain egon ootama
zaindu hoolitsema, kaitsma, valvama, vaatama
zalantza kahtlus
zaldi hobune
zama koorem, last
zapata king
zapi riidetykk, lapp, rätik, side
zarata myra
zatar halb
zati osa, tykk
zaunka egin haukuma
zauritu vigastama
zazpi seitse
zehar yle, läbi
zeharo täiesti
zein missugune
zelai põld; väli; niit
zelatatu jälgima, vaatlema, luurama
zenbaki number
zenbat kui palju?
zer mis
zeren sest, kuna
zergatik miks
zeru taevas
zezen pull, sõnn
zigor karistus
zikin räpane, must
zikirio rukis
zilar hõbe
zilbor naba
zimur korts
zine(ma) kino
zintzilikatu riputama
zintzo aus, ustav; korralik
ziza seen
ziztatu torkama; nõelama; systima
zolda kõõm
zomorro putukas; mask
zor võlg
zorabiatu minestama; iiveldust tundma
zoragarri imeline, suurepärane
zoratu hull olema
zori õnn, edu
zoriontsu õnnelik, edukas
zorri täi
zorro kott
zorrotz terav
zortzi kaheksa
zu sina
zubi sild
zuhaitz puu
zuhur tark
zulo auk
zur puit
zuri valge
zurrunka egin norskama
zurubi trepp
zutitu pysti tõusma
zuzen õige, korras; otse; sirge
zuzendari direktor, juhataja; režissöör

© Sven-Erik Soosaar 1999-2001

RealTracker Free