Tiit Teder, insect ecology

Teadushuvid

Elukäikude evolutsioon (pms. putukad; kehasuurus, arengukestus, kasvukiirus, eluiga)

Emaste ja isaste erinevused kehasuuruses, arengukestuses, suremuses jm elukäigutunnustes

Päevaliblikate ökoloogia (liigirikkuse mustrid, populatsioonidünaamika, eluiga) ja kaitse

Taim-putukas interaktsioonid (herbivooria, tolmeldamine)Aadress: Liivi 2, 50409 Tartu
e-post: tiit.teder@ut.ee
CV Teadushuvid Kirjutised Üliõpilastele Kontakt In English Eesti