Tiit Teder

Entomoloogia õppetool
Zooloogia osakond
Ökoloogia ja Maateaduste Instituut
Tartu Ülikool
Vanemuise tn. 46
Tartu

---

Ökoloogia osakond
Keskkonnateaduste teaduskond
Tšehhi Maaülikool
Praha
Tšehhi Vabariik

---

e-mail: tiit.teder@ut.ee
Researchgate: Tiit Teder
ResearherID: H-4186-2012
Google Scholar: Tiit Teder
Aadress: Vanemuise 46, 51014 Tartu
tel. +372 737 6264, e-post: tiit.teder@ut.ee
CV Teadushuvid Kirjutised Üliõpilastele Kontakt In English Eesti