Akadeemiline vaidlus (Academic Controversy) e-õppes

Triin Marandi, Tartu Ülikool (2008)

 

Selle mooduli raames tutvute ühe rühmatöömeetodi - akadeemilise vaidlusega ning selle kasutamise võimalustega e-õppes.

Teil on võimalik lugeda selle meetodi tutvustust, kasutamise näiteid, ise reaalselt e-õppes selle meetodi kasutamist läbi proovida ning saadud muljeid teistega jagada.

Mooduli läbimiseks on aega 5 päeva ning ajakulu on ca 5 tundi.

Mooduli õppetööd juhib Triin Marandi (triin.marandi@ut.ee).