E-õpe koolis

E-õppe kasutamist koolis mõjutavad mitmed erinevad tegurid alates tehnilistest (arvutid, internet), lõpetades inimestega (valmisolek, suhtumine, oskused). Riik läbi Tiigrihüppe programmi on mitmeid aastaid püüdnud soodustada koolide möödapääsmatut kaasaminekut info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguga ning seeläbi ka õppimise-õpetamise muutumisega. Koolidele on ostetud riist- ja tarkvara, on loodud internetiühendused, on loodud vastavat tarkvara. Kodudes ja vanemate töökohtades olevate arvutite kasutamine ning arvutiõpetuse tunnid koolide õppekavades kindlustavad õpilaste arvutialased pädevused. Tavalisest arvutikasutusest efektiivse e-õppe rakendamiseni on ainult üks samm, kuid enamasti on Eesti koolides jäänud see seni astumata...

Uuringute põhjal ("IKT ja Eesti koolikultuur" - http://www.tiigrihype.ee/static/files/12.koolikultuuri_aruanne.doc, "Õpitarkvara rakendused Eesti üldhariduskoolides” - http://www.tiigrihype.ee/static/files/13.kokkuvote_sarapuu.doc) võib väita, et peamiseks takistavaks teguriks on õpetajate valmisoleku puudumine (negatiivne suhtumine ja viletsad oskused). Selle probleemi lahendamiseks saab palju teha läbi õpetajate tasemekoolituse ning täienduskoolituse.

iDevice ikoon
Mõelge, kuidas aitate teie kaasa sellele, et õpetaja koolis oleks innovaatiline, tahaks ja suudaks kasutada kaasaegseid tehnilisi vahendeid.