Infotehnoloogia ja tehniliste vahendite kasutamine õpetajakoolituses

Triin Marandi ja Lehti Pilt, Tartu Ülikool (2006)
  
 

Infotehnoloogia, Internet ja e-õpe on ühed kiiremini arenevad valdkonnad tänapäeva maailmas. Kümmekond aastat tagasi ei julgenud me unistadagi, et info- ning kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) muutub meie igapäeva elu ning töö lahutamatuks osaks. Samas on viimaste aastate jooksul ka tõdetud, et IKT kasutamine iseenesest ei muuda õppeprotsessi efektiivsemaks - see loob vaid lisavõimalused õppeprotsessi muutmiseks õppijakesksemaks.

 

Antud moodulis tutvustatakse tehnoloogia võimalusi kursuste loomisel ning läbiviimisel lähtudes asjaolust, et õpetajakoolituses õppivad üliõpilased peavad edasiseks tööks vajalikud oskused ja KOGEMUSED saama enda õpingute jooksul.

iDevice ikoon Eesmärgid

Mooduli eduka läbimise järel:

  • teate uusimaid tehnoloogilisi vahendeid, mida saab õppeprotsessis kasutada;
  • oskate valida nende hulgast sobivaima vastavalt enda kursuse ning õppijate eesmärkidele, vajadustele ning võimalustele.

iDevice ikoon Eeltingimused
Selle mooduli läbimiseks on arvestatud 26 tundi. Mooduli õppematerjalides olevate näidete vaatamiseks, kuulamiseks ning kasutamiseks vajate enda arvutisse tarkvara installeerimise õigust (kui teil vajalik tarkvara puudub).