Ülesanded


Mooduli läbimiseks peate valima ÜHE alljärgnevatest ülesannetest. Kui vajate ülesande sooritamiseks abi (tehnilist nõu, paarilist interaktiivse vahendi kasutamise katsetamiseks), pöörduge julgelt mooduli läbiviijate poole!
iDevice ikoon Ülesanne 1. E-kursuse (e-toega kursuse) loomine

Laske enda kooli haridustehnoloogil või õpikeskkonna administraatoril luua ühes õpikeskkonnas (WebCT, Moodle, IVA) endale e-kursuse alus.

Tutvuge selle õpikeskkonna võimalustega ning kirjeldage, miks ja kuidas võiks teie õpetatava kursuse puhul kasutada e-õpet.

 • Põhjendage, miks valite just selle keskkonna, selle kursuse, selle e-õppe ja auditoorse õppe kombinatsiooni.
 • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on kavas kursuse läbiviimisel kasutada ja millistel eesmärkidel?
 • Millised meediumid valiksite enda e-kursuse läbiviimiseks? Kuidas esitate kursuse materjali?
 • Kuidas toetate osalejate vahelist suhtlust? (Millised suhtluse liigid teie kursusel esinevad? Kuidas meediumid seda suhtlust toetavad?)

Oma e-kursuse mudeli kirjelduse pikkuseks võiks olla 400 - 600 sõna.

Esitage oma kursuse mudeli kirjeldus foorumisse.


iDevice ikoon Ülesanne 2. Sisupaketi loomine (programmi eXe kasutamine)
Installeerige enda arvutisse programm eXe (http://exelearning.org) ja proovige luua ühe teema kohta sisupakett, kasutades võimalikult erinevaid eXe programmi vahendeid.

Kirjeldage, miks ja kuidas võiks teie õpetatava kursuse puhul kasutada programmiga eXe loodavaid sisupakette.

 • Põhjendage, miks valite just selle programmi, selle kursuse.
 • Milliseid e-vahendeid on kavas sisupaketis kasutada ja millistel eesmärkidel?
 • Millised meediumid valiksite sisupaketti? Kuidas esitate kursuse materjali?
 • Kuidas toetate õppijate õppeprotsessi?

Teie sisupaketi mudeli kirjelduse pikkuseks võiks olla 400 - 600 sõna.

Esitage oma kirjeldus foorumisse.


iDevice ikoon Ülesanne 3. Horizon Wimba kasutamine
Avage WebCTs kursuse avalehelt link Horizon Wimba (juhend - http://portaal.e-uni.ee/WebCT/hw/). Tutvuge Horizon Wimba erinevate kasutamisvõimalustega ning kirjeldage, miks ja kuidas võiks teie õpetatava kursuse puhul kasutada Horizon Wimba vahendeid.
 • Põhjendage, miks valite just Horizon Wimba ja selle kursuse.
 • Milliseid Horizon Wimba vahendeid on kavas e-kursusel kasutada ja millistel eesmärkidel?
 • Kuidas seostate Horizon Wimba kursuse ülejäänud osaga: õppematerjalidega, õppijate iseseisva tööga, jne?

Teie Horizon Wimba kasutamise mudeli kirjelduse pikkuseks võiks olla 400 - 600 sõna.

Esitage oma kirjeldus foorumisse.


iDevice ikoon Ülesanne 4. Skype või MSN-i kasutamine
Installeerige vajadusel enda arvutisse programm Skype (http://www.skype.ee) või MSN (http://messenger.msn.com/xp/downloadDefault.aspx?mkt=en-us) ja tutvuge selle kasutamisvõimalustega.

Kirjeldage, miks ja kuidas võiks teie õpetatava kursuse puhul kasutada valitud programmi võimalusi.

 • Põhjendage, miks valite just selle programmi ja selle kursuse.
 • Milliseid programmi vahendeid on kavas õppetöös kasutada ja millistel eesmärkidel?
 • Kuidas seostate Horizon Wimba kursuse ülejäänud osaga: õppematerjalidega, õppijate iseseisva tööga, jne?

Teie valitud programmi kasutamise mudeli kirjelduse pikkuseks võiks olla 400 - 600 sõna.

Esitage oma kirjeldus foorumisse.


iDevice ikoon Ülesanne 5. Programmi Camtasia Studio kasutamine
Installeerige enda arvutisse programm Camtasia Studio (http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Video-Recording/Camtasia-Studio.shtml) ja tutvuge selle kasutamisvõimalustega.

Kirjeldage, miks ja kuidas võiks teie õpetatava kursuse puhul kasutada programmiga Camtasia Studio loodavaid õppematerjale.

 • Põhjendage, miks valite just selle programmi ja selle kursuse.
 • Milliseid Camtasia võimalusi on kavas materjalides kasutada ja millistel eesmärkidel?
 • Millised meediumid valiksite õppematerjali?
 • Kuidas seostate loodava õppematerjali õppeprotsessiga?

Teie valitud programmi kasutamise mudeli kirjelduse pikkuseks võiks olla 400 - 600 sõna.

Esitage oma kirjeldus foorumisse.