Meedia ja tehnoloogia

Õppetöö kavandamisel tuleb teil valida, millist meediumi te sisu esitamiseks ja kursusel osalejate omavahelise suhtluse soodustamiseks kasutate. Rowntree (1992) sõnul “on põhiline viga, mida inimesed seoses meediumiga teevad, meediumi valimine enne sõnumi sisu läbimõtlemist. Nad võivad näiteks öelda: ‘Kui me saame endale lubada kõige keerukamat multimeediat, siis miks peaksime vähemaga leppima?’ Kuid kõige sobivam meedium ei ole tingimata see, mis esimesena pähe tuleb.” Kuidas siis otsustada, milline on meie õpetamis- ja õppimisolukorras kõige sobivam meedium?

  • Millised õppimist toetavad meediumid on olemas?
  • Milliseid kriteeriume kasutada konkreetses õpetamis- ja õppimisolukorras kõige sobivama meediumi valimiseks?
  • Millised on põhierinevused silmast silma suhtluse ja vahendatud suhtluse vahel?
  • Millist tüüpi suhtlus toimub veebikursusel ning kuidas uus (või vana) tehnoloogia seda toetab?