Õpikeskkonnad

Tänu multifunktsionaalsusele ning võimalusele tegeleda õppetööga mis tahes ajal ja mis tahes kohas, kasutatakse õppetöös üha rohkem veebipõhiseid õpikeskkondi. Tuleb meeles pidada, et isegi oskuslikult valitud ja rakendatud veebipõhised õpikeskkonnad ei asenda õpetajat, vaid toetavad teda püstitatud eesmärkide realiseerimisel. Veebipõhiseid õpikeskkondi (täpsemalt veebipõhist õpet toetavaid ja võimaldavaid...) on palju, näiteks:

Ka Eestis on loodud 2 analoogi, mida kasutatakse aktiivselt üldhariduskoolides (lisaks keskkonnale Moodle): VIKO (http://viko.edu.ee/) ja IVA (http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=675).

Valik ühe või teise veebipõhise õpikeskkonna kasuks sõltub eelkõige sellest, kas seda keskkonda soovitakse kasutada virtuaalse klassiruumina, suhtlemisvahendina, õppematerjalide jagamiseks, andmete haldamiseks vm. Virtuaalne ruum peab pakkuma töövõimalusi neile, kes soovivad teistega suhelda (e-post, listid, foorumid, jututoad jne.) ja ka neile, kes soovivad omaette õppida (individuaalsed ülesanded).

Enamik nimetatud keskkondi on rikkalike võimalustega: sinna võib lisaks õppematerjalidele lisada veel palju erinevaid vahendeid õppija töö lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks ning kogu õppetöö efektiivsemaks muutmiseks. Näiteks Eesti e-Ülikooli liikmesülikoolides kasutatavas WebCT keskkonnas on olemas võimalused:

  • õppematerjalide esitamiseks (tekst, pilt, audio, video, animatsioon);
  • suhtlemiseks (õpetajate ja õppijate ning õppijate omavahel) foorumi, postkasti, jututoa või valge tahvli abil;
  • õppija hindamiseks (testid);
  • õppimise hõlbustamiseks, kasutades otsingusüsteeme, sõnastikke, fotoalbumeid, viiteid erinevatele failidele, eneseteste, kalendrit, järjehoidjat jne.
  • kursuse administreerimiseks (osalejate registreerimine, info tudengite tegevuse kohta jne.).

Eesti e-Kutsekooli liikmed kasutavad Moodle (http://www.e-ope.ee) või IVA keskkonda (http://www.e-uni.ee/index.php?main=142).

WebCT-s e-kursuse või kursusele veebipõhise toe loomiseks on juhised WebCT kogukonna portaalis aadressil http://portaal.e-uni.ee/WebCT