Sisupaketid

Sisupakett koosneb reeglina mitmest eraldi leheküljest, mis on omavahel hüperteksti (linkide, viidete) abil seostatavad ja moodustavad ühtse terviku. Materjalide struktuur sõltub eelkõige eesmärkidest: kas need on mõeldud üldise info edastamiseks või hoopis õpilastele iseseisvaks õppimiseks, on need uue materjali esitamiseks, lisamaterjal teema illustreerimiseks või teadmiste kontrollimiseks (enesekontrolliks). Enamasti sisaldavad sisupaketid järgmisi osi:

 • avaleht: pealkiri, teema nimetus, sihtgrupp, vajadusel andmeid autori kohta (nimi, aasta, kontaktandmed), eesmärgid, vajalikud eeltingimused
 • sisukord: teemade loetelu, millest on võimalik liikuda otse vastavale leheküljele
 • sisu: õppematerjalid, viited teistele teemakohastele veebilehekülgedele, lisafailidele, viiteid kasutatud algmaterjalidele jne.

Oluline, et sisulehekülgedelt oleks alati võimalus tulla tagasi sisukorda või teistele olulistele lehekülgedele. Kuna ei saa eeldada, et õppur kasutab navigeerimiseks veebilehitsemise programmi nuppe, on otstarbekas kogu navigeerimine dubleerida linkidega. Kui materjalis on lingid teistele internetis paiknevatele lehekülgedele, võiksid need avaneda eraldi veebilehitseja aknasse või freimi (paneeli) - siis jääb alati algne õppematerjal avatuks ning väheneb võimalus internetti ära eksida.

Sisupakette peaks üles ehitama nagu ikka õppematerjalidel: meenutusi eelnevalt õpitust (mis seostub uue teemaga); uus materjal illustratsioonidega ning selle vahele esitatavad küsimused ja ülesanded õpitava kinnistamiseks. Eraldi võib kontrollimisvahendina siduda materjalidega eFormulari küsitluse või HotPotatoes-ga koostatud ülesanded.

Üks võimalikke sisupaketi struktureerimise mudeleid on nn. SCATE mudel:

 • Scope – sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused (nõuded)
 • Content– õppematerjalid (tekst, audio, video, graafika)
 • Activity – ülesanded
 • Thinking – reflekteerimine, arutlemine
 • Extra – lisamaterjalid

Rowntree (1990) poolt välja toodud olulised sisupaketi komponendid kattuvad suures osas SCATE mudeliga:

 • pealkiri
 • õpieesmärgid
 • sissejuhatus
 • alapealkirjad
 • kokkuvõte
 • näited
 • rõhutatud tähtsad aspektid (terminid, definitsioonid)
 • visuaalsed abivahendid - illustratsioonid
 • teksti integreeritud küsimused ja mõtlemisülesanded
 • lisamaterjalide viited
 • kordamisküsimused