TU BBB Tri Hall Sn PP

Vahendid veebipõhiseks rühmatööks

Triin Marandi

1. RÜHMADE MOODUSTAMINE

Mine aadressile http://teamup.aalto.fi/?class_key=R%C3%B
Chmat%C3%B6%C3%B6

ja sisene klassi Rühmatöö.

Mine lehele Klass, kliki ilma nimeta õppijal, sisesta enda nimi ja lisa foto.

Kui kõik on klassiga liitunud, jagatakse teid rühmadesse.
2. KÜSIMUSTE ETTEVALMISTAMINE

Mine lehele https://tricider.com/en/admin/HBAH/dbiYT

Kliki nupul Add idea ja lisa sinu arvates 3 olulist küsimust (milliseid veel pole pakutud).

Vaata teiste pakutud küsimusi, kommenteeri neid ja hääleta.

Kasutusse lähevad 4 kõige enam hääli saanud küsimust.
Esita klassis Rühmatöö enda rühma juurde audiovahearuanne.

3. RÜHMAKAASLASTE KÜSITLEMINE

Kui olete intervjueerimiseks küsimused kokku leppinud, saate alusta üksteisega tutvumist Halli vastava rühma seminariruumis (sisenege sinna Facebook'i kasutajatunnusega või looge endale esmalt Hall'i kasutajatunnus):
Rühmale 1 - https://hall.com/i/2fb52d23ad
Rühmale 2 - https://hall.com/i/0c74cc88f2
Rühmale 3 - https://hall.com/i/74ea3fda3f
Rühmale 4 - https://hall.com/i/de99ffbcc5
Rühmale 5 - https://hall.com/i/58228d725a


Kasutage sobivaid vahendeid üksteisega tutvumiseks.
4. RÜHMA TUTVUSTUSE VORMISTAMINE

Lisage korktahvlile http://corkboard.me/wDT97yXaul
või seinale http://wallwisher.com/wall/aadress uus märkmepaber enda rühma tutvustusega.
RÜHMATÖÖ: TUTVUMINE

1. rühmade moodustamine
2. küsimuste ettevalmistamine
3. rühmakaaslaste küsitlemine
4. rühma tutvustuse vormistamine
VEEBIAADRESSID

http://www.ut.ee/~triinm/ryhmatoo.html

Team Up! http://teamup.aalto.fi/

Tricider https://tricider.com/

Hall https://hall.com/

Sneffel http://www.sneffel.com/

Corkboard http://corkboard.me/

Wallwisher http://wallwisher.com

Juhend 1 e-õppe uudiskiri

Juhend 2 TÜ e-õppe ajakiri

Juhend 3 Esitlus