Hugsi käivitamine

Enne hugsi käivitamist on mõistlik ära määrata millist editori te kasutada soovite. Selleks tuleb paika sättida keskkonna muutuja HUGSFLAGS. Näiteks kui te kasutate tcsh shelli, siis:

setenv HUGSFLAGS '-E"vi +%d %s"'

määrab editoriks vi. Kui te soovite kasutada mingit muut editori, siis kirjutage stringi "vi +%d %s" asemele selle editori nimi. Isiklikult soovitan Emacsit, kuna selle jaoks on eraldi Haskelli programmide editeerimist toetav mood (lühitutvustus, kuidas Emacs panna Haskelli tundma). Selleks, et igal sisselogimisel poleks vaja keskonna muutujaid uuesti  määrata, lisage eelpooltoodud rida oma shelli initsialiseerimise faili (tcsh korral kas '.tcshrc' või '.login').

Hugsi käivitamiseks andke käsurealt käsk hugs. Kui soovite kohe ka laadida mingeid Haskelli mooduleid, siis andke need hugsile argumentidena. Näiteks:

[108] varmo@romulus:~>hugs fact.hs
__   __ __  __  ____   ___     _________________________________________
||   || ||  || ||  || ||__     Hugs 98: Based on the Haskell 98 standard
||___|| ||__|| ||__||  __||    Copyright (c) 1994-1999
||---||         ___||          World Wide Web: http://haskell.org/hugs
||   ||                        Report bugs to: hugs-bugs@haskell.org
||   || Version: May 1999      _________________________________________

Haskell 98 mode: Restart with command line option -98 to enable extensions

Reading file "/usr/local/share/hugs/lib/Prelude.hs":
Reading file "fact.hs":

Hugs session for:
/usr/local/share/hugs/lib/Prelude.hs
fact.hs
Type :? for help
Main>

Pärast eeldefineeritud tüüpide ja funktsioonide ning argumentidena antud moodulite sisselaadimist jääb hugs ootama kuni kasutaja sisestab käsu mida täita. Näiteks võite sisestada mingi avaldise ja lasta see hugsil ära väärtustada:

Main> fact1 30
265252859812191058636308480000000
Main>

Nagu näha, väljastab hugs toodud avaldise väärtuse ja jääb seejärel uut käsku ootama. Lisaks avaldise väärtustamisele suudab hugs täita veel mitmeid teisi käske, milledest oluliseimad on järgnevad:
 
:load <failinimi> laadida toodud nimega Haskelli moodul (seejures varemlaetud moodulite poolt defineeritud funktsioonid kaotavad kehtivuse)
:also <failinimi> laadida toodud nimega Haskelli moodul (seejures varemlaetud moodulite poolt defineeritud funktsioonid jäävad alles)
:reload korrata viimast mooduli laadimise käsku
:edit <failinimi> avada editor antud mooduli editeerimiseks; kui mooduli nime käsu taga ei ole, siis editeerida viimati laaditud moodul
:type <avaldis> trükkida avaldise tüüp
:info <objektinimi> trükkida antud nimega objekti kirjeldus
:? kogu käskude nimekirja kuvamine
:quit hugs'i töö lõpetamine
Kõiki käske võib lühendada kirjutades pärast koolonit ainult käsu esitähe. Näiteks on :q sama mis käsk :quit.

Täielik nimekiri hugsi argumentidest ja käskudest on hugsi manualis.