Teooriapäevad Andul / Theory Days at Andu


Programmeerimiskeeled ja süsteemid / Programming Languages and Systems


Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002.a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena. Üritus on toimunud kaks korda aastas Eesti erinevates paikades ja on kasvanud nii osavõtjate arvult kui ka käsitlevate teemade poolest. Käeoleval aastal on uuendusena plaanis kolmed teooriapäevad: talvel ja kevadel konkreetsema temaatilise suunitlusega ning sügisel traditsioonilised kõiki teoreetilisi valdkondi katvad.

Selle aasta esimene ning kogu sarja kuueteistkümnes üritus keskendub semantikale ja teistele programmeerimiskeeltega seotud teemadele ning toimub Otepää lähedal Andu Puhkekeskuses 5.-7.02.2010 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Ürituse korraldab Arvutiteaduse tippkeskuse programmeerimiskeelte ja süsteemide töörühm. (Kevadel toimuva järgmise ürituse korraldab tippkeskuse turvalisuse ja krüptograafia töörühm).

Registreerimiseks saata email Aivar Annamaale aadressil aivarannamaa(at)hotmail.com mitte hiljem kui esmaspäevaks 18.1.2009, märkida transpordivajadus, samuti saabumise, lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).


The Estonian Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters. Over the years, the event has been held in different places over Estonia, almost doubling its participation numbers, and getting more variety of the topics covered. The main new aspect of this year is that the Theory Days will be organized three times, two of which (taking place in winter and spring) will have a more specific focus topicwise, while the autumn one will have the traditional general theoretical scope.

The first event in this year focuses on semantics and other topics related with programming languages, and will be held near Otepää in Andu Puhkekeskus 5.-7.02.2010 (from Friday noon to Sunday noon). It is organized by the Programming Languages and Systems working group of EXCS, Centre of Excellence in Computer Science. (The spring event will be organized by the Security and Cryptography group of EXCS).

To sign up, please send an email to Aivar Annamaa to the address aivarannamaa(at)hotmail.com by Monday 18 January 2010. In your email please let us know whether you need any transportation. Moreover, if you arrive later or leave earlier, please let us know NOW (this information is crucial for the organizers)!Eelmiste teooriapäevade veebilehed / Links to pages of previous theory days:


Aivar Annamaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 29.1.2010