Teooriapäevad Kokel

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on pikema seeriana mõeldud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena. Sarja neljas üritus toimub Koke külalistemajas Rõuge lähedal Võrumaal 30.01-1.02.2004 (reede lõunast pühapäeva lõunani), kus vahetult enne, 29-30.01., toimub ka ATI aastaseminar.

Nagu juba traditsiooniks on kujunenud, koosneb eeskava tutoriali-tüüpi ja tehnilistest ettekannetest. Lisaks suurem suusatamine ja muidu tore olemine. Ettekannete valdkondadeks on seekord keeletehnoloogia, krüptoloogia, algebra ja semantika. Meil on ka väliskülaline dr. Berry Schoenmakers (Eindhoven), kes peab põhjaliku ettekandeseeria e-valimistest. Uudse tegevusena on kavas interaktiivne seminar Jan Willemsoni juhtimisel mänguteooria algorimikast ehk siis teemal 'Kuidas indekseerida clobberi seise?'. Kuna seminar eeldab kõigi osavõtjate aktiivset kaasalöömist, siis on väga soovitav enne tutvuda vastavate materjalidega teooriapäevade veebilehelt.

Täpne programm on valmimisel ja ilmub teooriapäevade veebilehele selle nädala lõpuks, aga ürituse korraldusliku külje heaks õnnestumiseks peaksime paralleelselt teada saama, kes on tulemas. Osavõtust palume võimalikult ruttu, kuid hiljemalt E 19.1 teatada Varmo Venele aadressil varmo@cs.ut.ee. Palume märkida ka transpordivajadus/võimalus, samuti saabumise ja lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).

Osavõtukulud osalistele ei tule kõrged ja selles sisalduvad nii ööbimine, kui toitlustus. Koke teooriapäevi toetab Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus (HTM tippkeskus 2002.-06. a). Koke Külalistemaja võimaluste kohta saab infot nende veebilehelt www.hot.ee/koke

Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 6.1.2004